Oncologie en Praktijk

Afbeelding bij Knottnerus: Screening longkanker onder voorwaarden
Knottnerus: Screening longkanker onder voorwaarden
15 december 2017

Nu longkanker vroeger ontdekt en behandeld kan worden, ligt screening van risicogroepen voor de hand. Toch zijn we er nog niet volgens hoogleraar huisartsgeneeskunde Knottnerus.

Afbeelding bij Internationale dag longkanker
Internationale dag longkanker
1 augustus 2017

Op 1 augustus is het Wereldlongkankerdag. Een dag waarop er over de hele wereld extra aandacht is voor longkanker.

Afbeelding bij Via PET-scan zien of kankerbehandeling aanslaat
Via PET-scan zien of kankerbehandeling aanslaat
24 mei 2017

Promotie VUmc: Met PET-scan kan bekeken worden of de chemotherapie in tabletvorm de tumor bereikt en de behandeling effect kan hebben.

Afbeelding bij Stijging longkankersterfte bij vrouwen
Stijging longkankersterfte bij vrouwen
6 september 2016

Volgens het CBS was in 2015 27 procent van de doodsoorzaken bij vrouwen (20 duizend) terug te voeren op kanker. Sinds 1950 is de kankersterfte onder vrouwen met bijna een kwart afgenomen.

Afbeelding bij Stijging vijf jaarsoverleving longkanker
Stijging vijf jaarsoverleving longkanker
3 augustus 2016

IKNL publiceerde een overzicht van overlevingscijfers van patiënten met longkanker ter gelegenheid van Wereldlongkankerdag.De afgelopen jaren is volgens IKNL flinke vooruitgang geboekt in de overleving van longkanker. Voor de eeuwwisseling bleef de 5-jaarsoverleving lange tijd steken op 12%, inmiddels is dat gestegen naar 18%.

Volg ons
© 2022 Genzyme Europe B.V. – Alle rechten voorbehouden.
Deze website is bedoeld voor ingezetenen van Nederland.
[promomats nummer versie v.1.0 – 04/2021].
Click to access the login or register cheese