Transparantieregister Zorg

Sanofi neemt deel aan het Transparantieregister Zorg. Wij vinden het belangrijk dat een patiënt inzicht heeft in de relaties tussen arts of instelling en ons bedrijf. Onder andere op deze manier geven wij inzicht in onze bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland.

Delen van kennis

Sanofi is een mondiaal opererend bedrijf en staat aan de wereldtop op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk om onze wereldwijde kennis van ziektebeelden, nieuwe behandelmogelijkheden en innovatieve patiëntenzorg ook in Nederland te delen. Zo willen wij met onze producten en diensten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van patiënten en behandelaren in Nederland.

Sanofi is trots op de initiatieven die zij ontplooit en financieel ondersteunt. Deze initiatieven sluiten aan bij onze doelstelling om de gezondheidszorg in Nederland te optimaliseren. Elke vorm van samenwerking heeft een relatie met onze kennis, kunde en bedrijfsvoering wereldwijd.

Werken aan transparantie

Sanofi committeert zich aan het hanteren van hoge ethische en kwaliteitsnormen: mondiaal, regionaal en lokaal. Sanofi houdt zich niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de CGR richtlijnen. Het bedrijf heeft ook aanvullende interne beleidsregels en een eigen Ethische Code.

Voorbeelden van de manier waarop Sanofi werkt aan transparantie zijn de publicaties van de financiële banden met derden, zoals patiëntenorganisaties en zorgverleners en zorginstellingen, investeringen in R&D, productie en kwaliteit en veiligheid, klinische studies en onze standpunten en achtergronden bij maatschappelijke vragen over het ontdekken, ontwikkelen, produceren en distribueren van onze producten en diensten.

Investeren in kwaliteit

Investeren in de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg en de samenwerking met de partijen in de gezondheidszorg in Nederland is geen vanzelfsprekendheid in de veranderende wereld. Europa is niet langer het centrum van de medische ontwikkeling. Het is bijzonder dat Sanofi dergelijke initiatieven nog in Nederland kan ontplooien.

De overheid stelt minder geld ter beschikking voor de ondersteuning van patiëntenorganisaties en initiatieven van artsen en zorginstellingen. Minister Schippers heeft indertijd aangegeven dat de overheid de kosten voor nascholingen van beroepsbeoefenaren niet zal financieren. Sanofi vindt het belangrijk om deze steun wel te geven en zo de kwaliteit van de gezondheidszorg continu te verbeteren.

Voorkomen van misverstanden

Sanofi werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers om geneesmiddelen en behandelmethoden te ontwikkelen en verbeteren. Patiënten zijn erbij gebaat dat de kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen continue verbetert, zodat zij toegang tot voor hen optimale behandelingen hebben.

Aan dat soort samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen financiële stromen verbonden. In het verleden is gebleken dat misverstanden kunnen ontstaan over de doelstellingen van financiële relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven. In 2009 vroeg toenmalig minister Klink van VWS om meer transparantie over de financiële banden tussen farmaceuten en zorgverleners. Het Transparantieregister Zorg voorziet hierin.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

NFK: informeer patiënt over neuropathie

Neuropathie door kankerbehandeling heeft impact op dagelijks leven.

Lees meer

E-coach multipel myeloom

Vanaf maart 2021 onderzoekt Isala de meerwaarde van een e-coach voor mensen met mutipel myeloom.

Lees meer

Uitstel oncologische operaties

Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief