Zorgverzekeraars stroomlijnen vraag naar kwaliteitsgegevens bij ziekenhuizen

29 februari 2012 – Zorgverzekeraars willen hun vraag naar kwaliteitsinformatie bij ziekenhuizen gezamenlijk stroomlijnen. De wetenschappelijke verenigingen stellen steeds meer minimum kwaliteitsnormen op voor medisch specialistische zorg. Een ontwikkeling die zorgverzekeraars van harte toejuichen. Zo wordt voor patiënten en zorgverzekeraars duidelijk aan welke normen de zorg minimaal moet voldoen.

Zorgverzekeraars gebruiken de kwaliteitsnormen voor hun zorginkoop. En om te bepalen of een ziekenhuis aan de minimum kwaliteitsnorm voldoet, hebben zorgverzekeraars kwaliteitsinformatie van het ziekenhuis nodig. Omdat alle zorgverzekeraars de minimum kwaliteitsnormen op eenduidige wijze gaan gebruiken, hebben zij afgesproken om ook voor dat doel de informatie-uitvraag te stroomlijnen. De normen zijn hard nodig om duidelijkheid te krijgen over wat we in Nederland verstaan onder de minimale kwaliteit. Patiënten hebben recht op deze informatie en zorgverzekeraars hebben de informatie nodig om via zorginkoop doelmatige en kwalitatieve zorg voor hun verzekerden te organiseren.

Zorgverzekeraars zullen ziekenhuizen drie keer per jaar vragen om informatie op basis van de beschikbare minimum kwaliteitsnormen. Dat gebeurt in maart, juni en september van dit jaar. De uitvraag wordt gecoördineerd door Zorgverzekeraars Nederland. De uitvragen bevatten een vragenlijst, die in overleg met de betrokken wetenschappelijke verenigingen wordt opgesteld. De resultaten van de uitvraag zijn input voor overleg met ziekenhuizen. In 2011 heeft dit er toe geleid dat een groot aantal ziekenhuizen gestopt is met weinig voorkomende complexe ingrepen en er dus een concentratie van zorg heeft plaatsgevonden.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 17 februari 2012

NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee