Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelt samen met de ziekenhuizen een zorgpolis-checker. Die kunnen ziekenhuizen en zorgverleners gebruiken om hun patiënten te vertellen welke kosten zij op basis van hun zorgpolis vergoed krijgen, zo meldt de NOS.

Volgens de brancheorganisatie voor verzekeraars zijn er begin 2015 al afspraken gemaakt om verzekerden extra te informeren over hun polis, vooral over de eventuele beperkingen ervan, maar de zorgpolis-checker is nu nog niet beschikbaar.

NPCF over budgetpolis

Zorgverzekeraars Nederland reageert op een oproep van de patiëntenfederatie NPCF om niet langer te kiezen voor een budgetpolis. Voor budgetpolissen maken verzekeraars afspraken met een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners. Als de verzekerde zich ergens anders laat behandelen, krijgt hij volgens de NPCF slecht een percentage van de zorg vergoed.

Tijdige en bereikbare zorg

Volgens Zorgverzekeraars Nederland kunnen verzekerden op basis van de zorgplicht van zorgverzekeraars altijd rekenen op tijdige en bereikbare zorg. ZN heeft de brief van de patiëntenfederatie doorgestuurd naar zijn leden.

Meer informatie