Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL.

IKNL onderzocht welk soort vragen zorgverleners het vaakst hebben wanneer zij vragen hebben over de best passende behandeling van een palliatieve patiënt. In 2019 had in bijna een derde van de consulten de aanvrager ook behoefte aan ruggespraak met een specialist palliatieve zorg.

Farmacologische zorg

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zorgverleners telefonisch een consultatieteam palliatieve zorg in hun regio raadplegen. In zo’n gesprek komen meerdere problemen ter sprake, aldus het onderzoek van IKNL.

Problemen samenhangend met farmacologische vragen kwamen het vaakst voor: zo’n 70 procent van de geregistreerde problemen. Daarnaast hadden consultvragers vaak behoefte aan advies over de organisatie van zorg en over palliatieve sedatie.

Op de site van IKNL, staat het integrale rapport over 2019 Consultatie palliatieve zorg

Meer informatie