Zorgproducten in plaats van DBC’s

1 september 2011

1 september 2011

Prestatiebekosting wordt mogelijk gemaakt door de invoering van DOT (DBC’s op weg naar transparantie), de tweede generatie van de DBC-systematiek. Een belangrijk onderdeel van het DOT zijn de nieuwe DBC-zorgproducten, die de huidige DBC’s opvolgen.

Gewijzigde productenstructuur

Het DBC-pakket 2012 (DOT) heeft een geheel gewijzigde productenstructuur. Deze structuur is gebaseerd op het internationale diagnosesysteem ICD10.

De huidige >30.000 DBC’s nu zijn omgezet in >4.400 DBC-zorgproducten De zorgproducten zijn geclusterd op basis van diagnoses in 122 zorgproductgroepen. Deze zorgproductgroepen zijn een onderverdeling van de 22 ICD-10-hoofdstukken waarin de medische specialistische zorg is beschreven. 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het bestaande DBC-systeem is dat de nieuwe DBC-zorgproducten specialisme overstijgend zijn. Wanneer specialismen hetzelfde product leveren, dan heeft het product een uniforme, voor alle specialismen gelijke prijs.

Om de communicatie met de patiënt te vergemakkelijken, biedt heeft de website Belonen naar prestaties.nl een vertaling van de 122 zorgproductgroepen naar een publieksvriendelijke taal

Basisregistratie

In DOT wordt de overgang gemaakt van de huidige registratie voor het DBC-systeem naar een basisregistratie. In de basisregistratie worden DBC-gegevens eenmalig vastgelegd (eenmalige zorgregistratie). Vervolgens kunnen deze gegevens worden gebruikt voor meerdere doeleinden, zoals de Landelijke Ziekenhuiszorg Informatie (LZI) en voor het afleiden van DBC-zorgproducten.

RSAD-model

Om zorgproducten te kunnen afrekenen wordt een nieuw model van kracht: het RSAD-model. De basisregistratie is de eerste stap in dit procesmodel met vier stappen: Registratie, Samenvatting, Afleiding en Declaratie, kortweg het RSAD-model. Samenvatten en Afleiden vervangen het Valideren binnen de huidige DBC-systematiek. Belangrijke veranderingen zijn:

  • de nieuwe regels voor het afsluiten van zorgtrajecten en
  • het geautomatiseerd afleiden van zorgproducten, via de zogenoemde Grouper, een beveiligde, externe webservice
     

Zorgproductenviewer

De Zorgproductenviewer (ZPV) van DBC-Onderhoud geeft informatie over de afleiding van de zorgproducten en over de opbouw van de zorgproducten zelf. Het is mogelijk om met de ZPV een verschilanalyse uit te voeren. 

 

Schaduwdraaien DBC -> zorgproduct 

Voor een goede overgang naar de nieuwe DBC-systematiek is het voor de maatschap, de afdeling en het ziekenhuis noodzakelijk om vooraf ‘schaduw te draaien’ met de Grouper. De grouper is hiervoor ingericht met de nieuwe productstructuur. De huidige productie in DBC’s kan zo nu al volgens de in 2012 geldende productstructuur met zorgproducten worden afgeleid. Eventuele verschillen kunnen tijdig worden opgemerkt en verklaard, vóórdat productie gedeclareerd wordt. Dit biedt een belangrijk handvat voor het vormgeven van de administratieve inrichting en processen.

Meer informatie

NL.CAB.11.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee