In 2019 wordt de regeling voor ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’ vervangen door de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Het doel is veelbelovende behandelingen, medische technologie, hulpmiddelen en geneesmiddelen nog sneller beschikbaar te stellen aan patiënten. Het Zorginstituut bereidt zich de komende maanden voor op de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling.

Wel of niet in basispakket

Met jaarlijks € 105 miljoen worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Voordat een nieuwe vorm van zorg vergoed kan worden vanuit het basispakket is namelijk bewijs nodig dat deze ook tenminste net zo effectief is als gebruikelijke behandelingen. Dat type onderzoek is echter vaak kostbaar, vergt veel expertise en duurt meerdere jaren. Met het geld dat hiervoor nu beschikbaar komt, kunnen ontwikkelaars, ziekenhuizen en onderzoekers dit onderzoek gemakkelijker opzetten. Na afloop van het onderzoekstraject volgt een beoordeling van het Zorginstituut om vast te stellen of de betreffende zorg het basispakket in kan stromen.

Knelpunten voorwaardelijke toelating

Belangrijke knelpunten van de huidige regeling voor voorwaardelijke toelating zijn de complexiteit van de procedure en de forse doorlooptijd. Met de nieuwe subsidieregeling wordt de doorlooptijd van de voorbereidingsprocedure verkort en vereenvoudigd, en is er twee keer per jaar de mogelijkheid tot indienen. Door deze veranderingen kan potentieel veelbelovende nieuwe zorg sneller bij de patiënt terecht komen, aldus het Zorginstituut.

Geneesmiddelen

Naast de subsidieregeling voor behandelingen en medische technologie werkt minister Bruins ook aan een vergelijkbare regeling voor geneesmiddelen. Vanwege onder andere de verschillen in geldende regelgeving voor geneesmiddelen wordt hiervoor een aparte regeling in het leven geroepen, die vermoedelijk voor het einde van 2018 gepresenteerd wordt.

Oude regeling blijft van kracht

Het Zorginstituut bereidt zich de komende maanden voor op de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling. Er lopen nu nog trajecten voor voorwaardelijke toelating die de afgelopen jaren zijn gestart. Ook in 2018 starten er mogelijk nog nieuwe trajecten. Voor deze lopende trajecten blijft de oude regeling van kracht.

Meer informatie