13 november 2014

Onder de naam Zorginzicht heeft Zorginstituut Nederland onlangs de Kwaliteitsbibliotheek gelanceerd. De Kwaliteitsbibliotheek moet de centrale vindplaats worden voor alle kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten in de zorg. Vanuit de Kwaliteitsbibliotheek kunnen kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten bovendien worden aangeboden voor toetsing door het Zorginstituut.

Overzicht

De Kwaliteitsbibliotheek is opgezet om overzicht te creëren in de grote hoeveelheid kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgstandaarden, zorgmodules) en meetinstrumenten (indicatoren, patiëntenvragenlijsten). Organisaties kunnen deze nu zelf in de Kwaliteitsbibliotheek plaatsen. Dit kan met het document zelf, maar ook door te linken naar de eigen website of database. Zo wordt samengewerkt om alle kwaliteitsinformatie in de zorg te delen en wordt inzicht gegeven waar inspanningen nodig zijn, omdat standaarden en meetinstrumenten nog ontbreken.

Van Kwaliteitsbibliotheek naar Register

Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten kunnen vanuit de Kwaliteitsbibliotheek worden ingediend voor het Register. Wanneer ze voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader verhuist het document van de Kwaliteitsbibliotheek naar het Register. Het Register maakt zichtbaar wat patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars gezamenlijk de goede zorg vinden rondom een zorggebied.

Meer informatie