De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stimuleert zorgverleners en zorgverzekeraars om bundelafspraken te maken. Bij bundelafspraken spreken beide partijen voor alle zorg die nodig is voor een patiëntgroep een vast bedrag per patiënt af. Eén of meer zorgverleners leveren deze zorg. Ook maken ze afspraken over kwaliteit en uitkomsten van de behandeling. Zo krijgen zorgverleners de ruimte om de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Zorg die waarde toevoegt

In het advies Belonen van zorg die waarde toevoegt’ riep de NZa op tot meer alternatieve contractvormen binnen de medisch-specialistische zorg. Daarbij stappen zorgverzekeraars en zorgverleners af van het belonen per prestatie, maar maken ze afspraken over zorg die waarde toevoegt voor de patiënt, bijvoorbeeld een verbetering van zijn of haar kwaliteit van leven.

Integrale zorg

Een afspraak over een zorgbundel is een manier om integrale zorg te bevorderen. Een zorgverlener of een groep van zorgverleners wordt verantwoordelijk voor het gehele zorgproces van de patiënt. De schotten tussen de verschillende sectoren kunnen daarmee doorbroken worden. Op het niveau van een zorgbundel is het ook makkelijker om afspraken te maken over kwaliteit en uitkomsten.

Borstkankerzorg

Bestaande zorgbundels in kaart zijn in kaart gebracht en op een uniforme manier omschreven, als voorbeeld voor andere zorgverleners. Een van de zorgbundels betreft borstkankerzorg.

Meer informatie