Zorgactiviteiten op nota

13 augustus 2013

13 augustus 2013

Op 23 juli 2013 heeft de NZa besloten om de informatieverplichting op de nota van Medisch Specialistische Zorg per 2014 uit te breiden. De uitbreiding betreft het verplicht vermelden van de volgende type zorgactiviteiten:

  • Polikliniekbezoeken, dagverpleging en verpleegdag
  • Diagnostische activiteiten
  • Operatieve ingreep
  • Overige therapeutische ingrepen
  • Beeldvormende diagnostiek
  • (Para)medische en ondersteunende functies
  • Revalidatie
  • Geriatrische revalidatie zorg
  • Longastmacentrum
  • Zorgactiviteiten met een aanspraakbeperking

Naast de DBC zorgproductcode moeten ook de zorgactiviteitencode, de omschrijving en de uitvoerdatum van deze zorgactiviteiten vanaf 1 januari 2014 worden vermeld op de factuur die door de zorgaanbieder wordt verstuurd aan de zorgverzekeraar of de patiënt.
 

Transparantie

Met dit besluit wil de NZa de transparantie van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten, verzekeraars faciliteren bij de controle op de rechtmatigheid van declaraties en zorgaanbieders in staat stellen om beter aan te tonen dat er sprake is van (on)verzekerde zorg.

De uitbreiding van informatie op de nota wordt opgenomen in de nadere regel Medisch Specialistische Zorg die eind september, als onderdeel van het DOT-pakket 2014 (RZ14a) wordt vastgesteld.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee