Het Prinses Maxima Centrum (PMC) en de 21 samenwerkende ziekenhuizen hebben de zorg voor kinderen met kanker op orde, maar er zijn wel verbeterpunten.

Verbeterpunten

De ziekenhuizen voldoen aan de randvoorwaarden voor goede (basis)zorg. Er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het PMC en de 21 samenwerkende ziekenhuizen aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Maar, er zijn ook verbeterpunten. De IGJ verwacht van de ziekenhuizen dat zij deze voor 1 september 2018 hebben opgelost.

Zo scoort een aantal ziekenhuizen onvoldoende bij de normen rond de lijnsepsis, vroege herkenning van het vitaal bedreigde kind en de vroege herkenning en behandeling van pijn bij kinderen. Ook de onderdelen medicatie, complicatieregistratie en de verpleegkundige formatie kunnen beter. Daarnaast is de IGJ kritisch over de inspanningen van enkele ziekenhuizen rond verantwoordelijkheidsverdeling, informatieoverdracht extern en samenwerkingsovereenkomst. (Bron: Skipr)

Concentratie zorg kinderen

De zorg voor deze kinderen vraagt om bijzondere deskundigheid, omdat de meeste vormen van kanker bij kinderen maar weinig voorkomen. Jaarlijks krijgen ongeveer 550 kinderen in Nederland kanker. Sinds 2014 wordt deze zorg daarom meer geconcentreerd.

Zorg dichtbij

In het PMC wordt de diagnose gesteld en het behandelplan gemaakt. Daar worden ook de meest intensieve onderdelen van de behandeling gedaan. Voor overige delen van de zorg kunnen de kinderen terecht bij een van de 21 aangesloten ziekenhuizen. Vaak is dat dichter bij huis. Hierover moeten de ziekenhuizen onderling goede afspraken over maken.

Opzet onderzoek

Voor dit onderzoek heeft de inspectie onder meer gesproken met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de vereniging van ouders van kinderen met kanker. Deze gesprekken gingen over wat zij de grootste risico’s vinden in deze verandering van zorg.

Meer informatie