28 mei 2014

In de afgelopen tien jaar leverden steeds meer ziekenhuizen zorg aan patiënten met primaire leverkanker, aldus de Nederlandse Kankerregistratie. Deze ontwikkeling staat haaks op het advies in de nieuwe Nederlandse richtlijn om de zorg aan patiënten met primaire leverkanker te concentreren in gespecialiseerde ziekenhuizen. Aldus het IKNL in een bericht op haar website.

Richtlijn primaire leverkanker

Primaire leverkanker, kanker die in de lever zelf ontstaat, komt in Nederland ongeveer 400 keer per jaar voor en dat aantal neemt de laatste jaren toe. Ondanks de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor deze leverkanker blijft de prognose slecht: krap 15% is na vijf jaar nog in leven. In 2013 is de eerste Nederlandse richtlijn voor primaire leverkanker verschenen. In verband met het kleine aantal patiënten met primaire leverkanker en toenemende behandelmogelijkheden adviseert de richtlijn om de zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen te verlenen.

Maar, uit onderzoek op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie blijkt nu dat de afgelopen jaren juist steeds meer Nederlandse ziekenhuizen zorg leveren aan patiënten met primaire leverkanker.

Minder universitaire ziekenhuizen

Dit heeft tot gevolg dat het aantal behandelde patiënten per ziekenhuis erg laag is (vaak minder dan één patiënt per jaar). En hoewel de meeste patiënten nog steeds in universitaire ziekenhuizen zijn behandeld, is het aandeel van universitaire ziekenhuizen in de zorg voor deze patiëntgroep duidelijk afgenomen.

Regionale variatie in behandeling

Ook is er variatie in de uitgevoerde behandelingen tussen de regio’s. Vooral behandelingen, zoals radiofrequente ablatie en transarteriële chemo-embolisatie, worden in sommige regio’s vaker of juist minder vaak uitgevoerd dan elders.

Concentratie in expertisecentra

Voor verschillende soorten kanker is aangetoond dat het type ziekenhuis en het patiëntvolume een duidelijke relatie hebben met het resultaat van de behandeling. Om de overlevingskansen voor patiënten met primaire leverkanker te verbeteren, is het nodig om, op basis van geavanceerd diagnostisch onderzoek, een goede afweging te maken van de toenemende behandelingen, door concentratie van de zorg voor patiënten met primaire leverkanker in expertisecentra.

Meer informatie