De patiëntenzorg bij ziekenhuizen en huisartsen komt weer langzaam op gang na de eerste coronaweken. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim zevenduizend deelnemers. Van hen had 38 procent een afspraak in ziekenhuis of kliniek die niet kon doorgaan. Nu zegt bijna een derde van deze groep dat de afspraak inmiddels is geweest.

Wachten op afspraak

Daar staat tegenover dat vier op elke tien mensen die een afspraak hadden of wilden maken, nog steeds wachten op hun beurt. Van de ruim dertienhonderd mensen die nog wachten bij het ziekenhuis, wacht meer dan zestig procent al langer dan anderhalve maand op een afspraak. Van deze groep zeggen zeven van elke tien mensen dat ze zich enige zorgen maken over het lange wachten, drie op de tien maken zich grote zorgen over hun gezondheid.

Huisarts

Bij de huisarts zegt de helft van de mensen dat een uitgestelde afspraak inmiddels heeft plaatsgevonden. Bijna twintig procent van de deelnemers aan het onderzoek (450 mensen) stellen een afspraak bij de huisarts nog even uit. Ze voelen zich onvoldoende veilig of denken dat de huisarts het al druk genoeg heeft.

Van de patiënten die wel contact hebben gehad met de huisarts zegt eenderde dat de afspraak telefonisch is afgehandeld, veertien procent is naar de praktijk geweest.

1,2 miljoen

Het aantal uitgestelde verwijzingen door huisartsen als gevolg van de coronacrisis is opgelopen tot 1,2 miljoen. Dat heeft ZorgDomein bekendgemaakt. Van de 1,2 miljoen doorverwijzingen zijn er 690.000 naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. De laatste twee weken neemt het aantal verwijzingen weer toe.

NZa informatiekaart

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie.

Meer informatie