Zorgverzekeraars hebben met de stichting DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing), ziekenhuizen, artsen en patiëntenorganisaties overeenstemming bereikt over een uniforme set van indicatoren waarmee artsen het proces en de uitkomsten van borst- en darmkankerzorg registreren.

Het overgrote deel van de ziekenhuizen levert deze informatie ook aan bij zorgverzekeraars. Zij kunnen op basis hiervan het gesprek aangaan over de kwaliteit van de zorg voor hun verzekerden en eventuele verschillen inzichtelijk maken. Het is de bedoeling ook voor andere veelvoorkomende aandoeningen te komen tot één set van indicatoren.

Transparantie en minder administratie

Marianne Lensink, directeur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) overhandigde op 12 juni 2014 samen met vertegenwoordigers van DICA, OMS (Orde van Medisch Specialisten), patiëntenfederatie NPCF (en NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), de sets met indicatoren aan voorzitter Arnold Moerkamp van Zorginstituut Nederland. Volgens Lensink is dit “een belangrijke eerste stap. Zorgverzekeraars komen met dit initiatief tegemoet aan zowel het verzoek van ziekenhuizen om de administratieve last te verminderen, als aan de behoefte van de patiëntenverenigingen aan meer inzicht/transparantie van de zorg.”

90 procent ziekenhuizen

Inmiddels levert ongeveer 90 procent van de ziekenhuizen de uitkomsten van de kwaliteitsregistratie voor borst- en darmkanker aan zorgverzekeraars. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over volume, wachttijd en het behandelteam, maar ook over complicaties en sterfte binnen 30 dagen na de operatie. Met de ziekenhuizen die nog niet meewerken, gaan de zorgverzekeraars opnieuw in gesprek.

Patiëntenperspectief meten

Meer dan 85 procent van de ziekenhuizen geeft de uitkomsten ook door aan de kankerpatiëntenorganisaties NFK en Borstkankervereniging Nederland (BVN). Om over betrouwbare keuze informatie te beschikken, is het ook nodig de uitkomsten vanuit het patiëntenperspectief te meten, de zogenaamde PROMs. Dit is de volgende stap bij het ontwikkelen van kwaliteitsinformatie, die zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten samen zullen oppakken.

Uniformeren en standaardiseren

Met deze werkwijze maken zorgverzekeraars een grote stap in het proces van uniformeren en standaardiseren. Voorheen hanteerden de zorgverzekeraars per aandoening hun eigen indicatoren. Nu wordt voor borst- en darmkanker voor het eerst door alle zorgverzekeraars een uniforme en kortere lijst met (uitkomst)indicatoren gebruikt. Zorgverzekeraars zorgen hiermee voor een forse beperking van de administratieve lasten voor de betreffende zorgaanbieders. Zij willen de komende jaren ook voor andere aandoeningen zo’n gezamenlijke set indicatoren gaan gebruiken.

Meer informatie