Zes ziekenhuizen uit Midden-Nederland gaan geautomatiseerd patiëntgegevens uitwisselen voor multidisciplinair oncologisch overleg. De ziekenhuizen sloten daartoe deze week een overeenkomst, meldt Skipr.

Deelnemende ziekenhuizen

De deelnemende ziekenhuizen zijn: UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Antonius Ziekenhuis, Meander en Tergooi.

Het is de bedoeling dat betrokken artsen eenvoudig en realtime gegevens van elkaars patiënten in kunnen zien door de koppeling van hun epd’s. Tot dusverre gaat het uitwisselen van gegevens handmatig via een portaal of per beveiligde email. De extra handelingen die daarmee gemoeid zijn, kosten veel tijd. Bovendien verwachten de initiatiefnemers dat er met geautomatiseerde uitwisseling minder fouten in sluipen.

Meer informatie