Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan de kwaliteitsregistraties van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Zorgverzekeraars nemen voortaan de bekostiging voor hun rekening. Aldus DICA-directeur Eric Hans Eddes in een interview met Zorgvisie.

Ziekenhuizen vinden de kosten voor deelname aan kwaliteitsregistraties van DICA te hoog. Dat geldt vooral voor de grote algemene ziekenhuizen, die deelnemen aan meerdere van de 21 kwaliteitsregistraties van DICA. De rekening kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Akkoord zorgverzekeraars

Om DICA te continueren is een akkoord gesloten met zorgverzekeraars over de bekostiging’. Alleen als ziekenhuizen extra wensen hebben, zoals een koppeling voor automatische aanlevering van gegevens, moeten ze die kosten zelf betalen.

Beperken registratielast

Daarnaast zet DICA zich in om de registratielast te verminderen door beperking van de datasets en zoveel mogelijk gegevens automatisch via het EPD te laten lopen.

Integrale verbetering kwaliteit

DICA draagt over de hele linie bij aan een integrale verbetering van de kwaliteit en een afname van de praktijkvariatie. Zo is het aantal preoperatieve bestralingen bij endeldarmkankeroperaties afgenomen, terwijl de resultaten wel hetzelfde bleven. Een ander voorbeeld is het percentage gevallen waarin geen radiotherapie werd toegepast is gestegen van 20,3 naar 43,9 procent. Dit resulteert in meer kwaliteit van leven voor de patiënt en tegelijk een kostenbesparing, aldus Eddes in Zorgvisie.

Financiering DICA in 2016

Eind 2015 stond het voortbestaan van DICA korte tijd onder druk, omdat onduidelijk bleef welke partij welk gedeelte van de financiering van DICA voor 2016 op zich zou nemen. Op 20 januari 2016 bereikten DICA en ZN een akkoord waarmee DICA haar werk kon blijven voortzetten. De financiële bijdrage van ziekenhuizen bleef voor 2016 gelijk aan het niveau van 2015 en de zorgverzekeraars droegen voor 2016 de meerkosten.

Meer informatie