Ziekenhuizen, artsen en patiënten bezorgd over toegankelijkheid van behandelingen met dure geneesmiddelen

28 maart 2012

30 maart 2012

De brancheorganisaties van de ziekenhuizen (NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de beroepsgroepen en de patiëntenorganisaties maken zich grote zorgen over de situatie die is ontstaan rondom de toegankelijkheid van behandelingen met dure geneesmiddelen. Zij ervaren de problematiek als “zeer dringend”, zo schrijven de NVZ en de NFU in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Toegankelijkheid verzekerde pakket in de knel

De brancheorganisaties vragen zich af hoe de toegankelijkheid van het verzekerde pakket worden gewaarborgd, als de bekostiging van die zorg niet goed is geregeld. De NVZ en NFU geven aan dat zij op het standpunt blijven dat, zolang een geneesmiddel behoort tot de verzekerde zorg, de bekostiging van die zorg goed geregeld dient te zijn.

“De problemen hebben betrekking op dure geneesmiddelen die CVZ eind vorig jaar heeft herbeoordeeld in het kader van de bekostiging van ziekenhuizen (de beleidsregel Dure geneesmiddelen) en de komende periode nog gaat herbeoordelen in het kader van de bekostiging én met ingang van 2012 ook in het kader van pakketbeheer.” Daarnaast geven de brancheorganisaties aan dat er nog steeds geen heldere procedures zijn voor voorwaardelijke toelating en bekostiging. Daardoor weten betrokkenen niet waar ze aan toe zijn.

Aandacht van de Tweede Kamer

De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer hebben een afchrift van deze brief gekregen. Vandaag, 28 maart 2012, krijgen zij een technische briefing over de Voorwaardelijke pakkettoelating van specialistische geneesmiddelen.  Op 8 februari jl lieten de leden Wiegman (CU) en Dijkstra (D66) zich al tijdens een bijzondere procedure door patiëntenverenigingen informeren over de gevolgen van het beleid voor dure geneesmiddelen. De verwachting is dat de commissie na het mei-reces een algemeen overleg zal houden over het geneesmiddelenbeleid.  

Ook problemen voor nieuwe dure geneesmiddelen

Zoals Sanofi al eerder aangaf in de nieuwsbrief Dure geneesmiddelen, ontstaan er niet alleen problemen met de herbeoordeling van dure geneesmiddelen. De bekostigingsmogelijkheden voor geneesmiddelen die na 2011 zijn geregistreerd, verslechteren aanzienlijk onder het nieuwe systeem. Meer hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht Grote vertraging declaratiemogelijkheid add-ons nieuwe dure geneesmiddelen.

Meer informatie

NL.CAB.12.04.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee