Ziekenhuisoverstijgende aanpak helpt kankerpatiënten

8 oktober 2013

 8 oktober 2013

Voor optimale oncologische zorg zijn ziekenhuisoverstijgende netwerken nodig, meent Integraal Kankercentrum Nederland IKNL, aldus directeur Jansen-Landheer in Medisch Contact.

Standaardisatie zorg tussen instellingen

Vaak werken huisartsen, ziekenhuizen en UMC’s samen bij de behandeling van kankerpatiënten. Maar, uit onderzoek van IKNL en uit visitaties blijkt dat er sprake is van relatief grote variatie in oncologische zorg tussen de ziekenhuizen en onvoldoende bundeling en gebruik van capaciteit van experts en dure apparatuur. Het verloop van het zorgtraject is in circa 80 procent van de gevallen voorspelbaar. Dat maakt standaardisatie niet alleen binnen, maar ook tussen instellingen mogelijk.

Managed Clinical Network

Instellingen zouden volgens IKNL via duurzame samenwerkingsverbanden de oncologische zorg aan hun patiënten moeten aanbieden. Zo’n samenwerkingsverband ofwel Managed Clinical Network (MCN) is gebaseerd op bindende afspraken, waardoor het niveau van zorg hoog is en vanuit het perspectief van de patiënt op de juiste plaats wordt aangeboden. In de meeste regio’s wordt al – mede door de Soncos-normen – serieus nagedacht over netwerkvorming, of heeft netwerkvorming zelfs al plaatsgevonden, zoals de MCN’s in Noordoost-Nederland.

Praktische aanbevelingen

Op basis van de praktijkervaring met het opzetten en ondersteunen van de reeds functionerende MCN’s heeft IKNL vijf praktische aanbevelingen, die in het artikel in Medisch Contact verder worden uitgediept: 

 1. Uniformeren
  Vormen multidisciplinaire, tumorspecifieke teams waarin alle deelnemende ziekenhuizen goed zijn vertegenwoordigd en uniformeer zorgpaden. 
   
 2. Meer differentiatie, meer samenwerking
  Binnen een MCN functioneert het geheel aan zorgprofessionals als een toegewijd behandelteam – verspreid over diverse ziekenhuizen – dat routine opbouwt en kwaliteitswinst boekt. Van elke medisch specialisme worden gevraagd dat het zich zodanig organiseert dat differentiatie mogelijk wordt en het collectief functioneert alsof het één vakgroep is. 
   
 3. Inhoud bepaalt plaats
  Op basis van de inhoud stellen de teams een voorstel op over de juiste plaats van diagnostiek en behandeling voor de verschillende episodes in de zorgketen van een tumorsoort. In een MCN is het hele multidisciplinaire behandelteam verantwoordelijk voor de behandeling. Dat team zit vaak verspreid over diverse locaties, de patiënt zal vaak op meerdere locaties onderdelen van zijn behandeling ondergaan. Om de patiënt houvast te bieden is één aanspreekpunt nodig. 
   
 4. Informatie en communicatie
  Om als één behandelteam te kunnen functioneren zijn het delen van informatie en het faciliteren van goede onderlinge communicatie essentieel. Dit vraagt om adequate data-uitwisseling op het niveau van klinische patiëntinformatie tussen het ene en het andere ziekenhuis.
   
 5. Monitoren en besturen
  Voor gezamenlijke kwaliteitsverbetering is het meten van bereikte resultaten belangrijk. In een MCN is elk deelnemend ziekenhuis verantwoordelijk voor een schakel in de zorgketen. Locatiebelangen mogen een gelijkwaardige samenwerking niet in de weg staan. Dat vergt een specifiek soort bestuurlijke begeleiding.
   

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee