De opname en behandeling van een patiënt met niet-kleincellig longcarcinoom kost in Nederland gemiddeld 33.143 euro met een standaardafwijking van 7392 euro, aldus een bericht in het NTvG.

Kostenpost

De grootste kostenposten van de behandeling zijn:

  • Opnamedagen (9542 euro)
  • Radiotherapie (4522 euro)
  • Dagopname (4387 euro)
  • Foto’s (4105 euro) en
  • Chemotherapie (3561 euro)

Deze berekening is gemaakt door Naomi van der Linden van de Erasmusuniversiteit voor een publicatie in Lung Cancer (2016;91:79-88).

Diagnose en behandeling

De gemiddelde kosten, berekend over een steekproef van 846 patiënten, bedroegen voor de diagnose 1725 euro. Voor de eerste behandeling bedroegen de kosten 17.296 euro. Verdere behandelingen kosten 13.236 euro.

Bij 369 patiënten traden complicaties op; de opnamekosten beliepen gemiddeld 2091 euro. Van de patiënten had 62% stadium III of lager, 35% stadium IV; ongeveer 66% van patiënten de was (ex)-roker.

Een deel van de patiënten kwam niet in het ziekenhuis voor behandeling maar voor een tweede mening. De kosten daarvan beliepen, alles inbegrepen, 2.580 euro per patiënt (SD: 4.907 euro).

Longkanker veroorzaakt veel ziektelast

De totale ziektelast veroorzaakt door longkanker bedroeg volgens het RIVM 169.120 DALY’s in 2011. In de top tien van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaken, staat longkanker op de zesde plaats. De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies opgebouwd uit: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte. 97% van de door longkanker veroorzaakte ziektelast wordt gevormd door de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren).

Totale kosten longkanker

De kosten van zorg voor longkanker bedroegen in 2011 401 miljoen euro in, aldus een overzicht van het RIVM. Hiervan ging 330 miljoen euro (82,2%) naar ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg. De kosten voor longkanker maken 8,4% uit van de totale kosten van zorg voor nieuwvormingen en 0,4% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland.

Meer informatie