Zeven op de tien medisch specialisten (71%) zijn voor de invoer van een prijsplafond in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en de Orde van Medisch Specialisten onder ruim 2000 medisch specialisten. De meerderheid (59%) gaat zelfs een stap verder en stelt dat we niet aan een maximumprijs ontkomen als we de zorg betaalbaar willen houden.

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt dat de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg internationaal toonaangevend is. Maar goede zorg is ook bereikbare zorg, zowel fysiek als financieel. Een gezond zorgstelsel is toekomstbestendig en is solidair met mensen met een smalle portemonnee, meent de specialistenvereniging.

Toekomstbestendige zorg is betaalbaar

“Medisch specialisten zetten zich in om mensen beter te maken, om levens te redden. Ze willen iedereen de beste behandeling geven en zouden daarbij idealiter niet beperkt moeten worden door wat dat kost. Maar dat kan niet,” stelt cardioloog Marcel Daniëls van de OMS. “Medisch specialisten hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als de zorg betaalbaar blijft,” aldus Daniëls.

Wat mag een gewonnen levensjaar kosten?

“In de praktijk proberen we de discussie over hoeveel een gewonnen levensjaar mag kosten te vermijden door in de eerste plaats fors in te zetten op kostenbewust werken en gepast gebruik van zorg.” Maar Daniëls vreest “dat een prijsplafond uiteindelijk wel eens onvermijdelijk kan zijn.” De OMS betoogt dat het eventueel vaststellen van een prijsplafond een kwestie is voor de gehele samenleving en moet uitmonden in een politiek besluit. Dat blijkt ook uit het onderzoek van EenVandaag en de OMS. Zes op de tien medisch specialisten (62%) willen zich zelf niet over de hoogte van een prijsplafond uitspreken. Driekwart (73%) vindt dat de hoogte bepaald zou moeten worden door een ‘commissie van wijzen’, bestaande uit medici, ethici, patiëntenverenigingen en financieel specialisten.

Onderzoek onder ruim 2000 specialisten

Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten. Aan het onderzoek deden 2294 medisch specialisten mee. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 juli en 12 augustus 2014.

Meer informatie