De International Agency for Research on Cancer heeft een workshop georganiseerd over de relatie tussen overgewicht en kanker. De bevindingen zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Stichting DUOS heeft een samenvatting geplaatst.

Al langere tijd is bekend dat overgewicht een risico factor is voor tenminste vijf kankersoorten (colorectaal, slokdarm, niercelcarcinoom, borstkanker in postmenopausale vrouwen en baarmoederkanker). De IARC bericht nu dat dit ook geldt voor acht andere vormen van kanker: buik (gastric cardia), lever, galblaas, pancreas, ovarium, schildklier, meningeoom en multiple myeloom. Ook het risico op dodelijke prostaatkanker, borstkanker bij mannen en diffuus grootcellig B-cellymfoom wordt in verband gebracht met overgewicht.

Meer informatie