In Nederland krijgen 14.000 patiënten per jaar te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben, dat is zo’n 17% van de totale incidentie van kanker in Nederland. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Surveillance of rare cancers’ waarop IKNL-onderzoeker Jan Maarten van der Zwan 20 mei 2016 promoveert aan de Universiteit Twente.

Omvang zeldzame kanker

Voor het duiden van het begrip ‘zeldzame kanker’ gebruikte Jan Maarten van der Zwan de nieuwe definitie (incidentie van <6 gevallen per 100.000 persoonsjaren) van RARECARE.

Van de 260 gedefinieerde vormen van kanker trof  Van der Zwan 223 (86%) zeldzame vormen aan in Nederland. In Europa gaat het om gemiddeld 541.000 nieuwe patiënten (22% van alle nieuwe kankerdiagnoses in Europa) per jaar. Volgens de promovendus onderstrepen deze bevindingen voor het eerst de omvang van zeldzame kanker in Europa. De resultaten bevestigen ook dat onderzoek naar deze zeldzame vormen van kanker mogelijk is door internationale samenwerking en uitwisseling van data. (Bron: IKNL)

Ziektelast zeldzame kanker

Het doel van zijn proefschrift is de ziektelast van zeldzame vormen van kanker in het algemeen en voor een aantal specifieke vormen te beschrijven. Ziektelast wordt in dit proefschrift uitgedrukt in incidentie, prevalentie en overleving. Vervolgens wordt deze definitie ingezet om de omvang van zeldzame kanker in Nederland te bepalen met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Het proefschrift is te downloaden via de website van IKNL.

Meer informatie