Om wereldwijd kanker te bestrijden is alleen behandeling niet voldoende. Effectieve voorzorgsmaatregelen zijn hard nodig om een kankercrisis te voorkomen. Aldus een persbericht van de International Agency for Research on Cancer (IARC) bij de lancering van het World Cancer Report 2014. Het rapport is samengesteld door meer dan 250 toonzettende wetenschappers uit meer dan 40 landen, die de vele aspecten van kankeronderzoek en -controle beschrijven.

Trends vragen om preventie

Op basis van de laatste statistieken over kanker en de sterfte door kanker wereldwijd, toont dit rapport dat de gevolgen door kanker enorm toenemen. Het boek benadrtukt de dringende behoefte aan efficiente voorzorgsmaatregelen om deze ziekte te beteugelen.

"Ondanks opwindende vooruitgangen, toont dit rapport dat we niet in staat zijn om het kankerprobleem op te lossen door behandelingen," aldus Dr Christopher Wild, Directeur van IARC en co-redacteur van het boek.  "Meer toewijding aan preventie en eerdere diagnose is hard nodig in aanvulling op de verbeterde behandelingen om de enorme groei van kanker wereldwijd aan te kunnen."

Wereldwijde toename van kanker

De impact van kanker neemt wereldwijd toe. In 2012 steeg volgens schatting het aantal nieuwe kankergevallen met 14 miljoen nieuwe gevallen. Naar verwachting zal dit aantal stijgen naar 22 miljoen per jaar in de komende decennia. In dezeldfe periode zal het aantal doden door kanker van een geschatte 8,2 miljoen per jaar stijgen naar 13 miljoen per jaar.

Wereldwijd waren in 2012 de meest voorkomende kankersoorten:

  • Long (1,8 miljoen, 13,0%)
  • Borst (1,7 miljoen, 11,9%)
  • Dikke darm (1,4 miljoen, 9,7%)

Over het algemeen draagt longkanker het meeste bij aan sterfgevallen.

  • Long (1,6 miljoen, 19,4 %)
  • Lever (0,8 miljoen, 9,1%)
  • Maag (0,7 miljoen, 8,8%)

Verdeling van kanker wereldwijd

Door de toename en vergrijzijng van de bevolking worden ontwikkelingslanden onevenredig getroffen door de stijging van het aantal kankergevallen. Meer dan 60% van het wereldwijde aantal cassussen vindt plaats in Afrika, Azie en Centraal en Zuid Amerika. Deze regio’s zijn ook verantwoordelijk voor 70% van de sterfgevallen. Een situatie die nog wordt verergerd door de afwezigheid van vroegtijdige diagnose en toegang tot behandeling.

Voorkomen van sterfgevallen

Toegang tot effectieve en betaalbare behandelingen in ontwikkelingslanden, inclusief kinderkanker, zal significant bijdragen aan het verlagen van de sterfgevallen door kanker, zelfs in omgevingen waar gezondheidszorg minder ontwikkeld is.

Maar, de groei van de kosten van kanker ondermijnen de economien van zelfs de rijkste landen en zijn ver buiten bereik van de ontwikkelingslanden door de onmogelijke druk die ze op gezondheidszorg uitoefenen. In 2010 bedroegen de totale jaarlijkste kosten van kanker volgens schattingen ongeveer 1.16 biljoen Amerikaanse dollars.

Geneesmiddelen slechts klein onderdeel totale kosten

De kosten voor geneesmiddelen voor de behandeling van kanker zijn slechts een klein deel van de totale kosten wereldwijd, aldus de statistieken van de WHO en de Datamonitor Healthcare.
De jaarlijkse kosten wereldwijd worden geschat op 1.16 biljoen Amerikaanse dollars. Analyses van de Datamonitor Healthcare laten zien dat de wereldwijde verkopen van kankergeneesmiddelen op recept door de 40 top farmaceutische bedrijven wereldwijd 61.6 miljard Amerikaanse dollars bedragen, ofwel 5,6% van de totale kosten voor de maatschappij, zoals berekend door de IARC.

The annual global economic cost of cancer is around $1.16 trillion, according to the World Cancer Report 2014, just published by the World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer.

Analysis by Datamonitor Healthcare shows that global sales of branded prescription cancer drugs by the top 40 pharmaceutical companies globally amounted to $61.6bn in 2012, or just 5.6% of the total cost to society as estimated by the IARC.

Meer informatie