Per 1 januari 2018 ontvangt de huisarts niet meer automatisch bericht over een ongunstige uitslag van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Vooraf zelf aangeven

Als de patiënt wél wil dat de huisarts bij een ongunstige uitslag bericht ontvangt, kan de patiënt dit zelf aangeven bij de screeningsorganisatie. De patiënt wordt hierop gewezen in de uitnodigingsbrief en in de folder. Omdat het contact met de huisarts bij een ongunstige uitslag waardevol is, geven de screeningsorganisaties de cliënt in de uitslagbrief nadrukkelijk het advies contact te zoeken met de huisarts.

Meer informatie