Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier.

Bijna 90% van de patiënten juicht deze ontwikkeling toe, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder bijna 8000 mensen. Voor patiënten is het kunnen inzien van hun medische gegevens belangrijk, omdat ze deze informatie dan rustig kunnen nalezen, controleren en overzicht hebben.

Uitbreiding Wet

Per 1 juli 2020 heeft iedereen recht op digitale inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift van zijn medisch dossier. Want dan is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht.

Inzage kan bijvoorbeeld via een portaal van de zorgverlener, een (beveiligde) mail of via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een portaal biedt toegang tot de medische gegevens van één zorgverlener.

Meer informatie