In december 2013 organiseerde Sanofi Espoir samen met de International Society of Pediatric Oncology (SIOP) en de International Union Against Cancer (UICC) een paneldiscussie tijdens de wereldtop over kanker bij kinderen in Afria (WCLS). Tijdens de bijeenkomst spraken regeringsfunctionarissen, ministers van Volksgezondheid en beleidsmakers uit alle landen van het Afrikaanse continent over de strijd tegen kanker bij kinderen.

Elk jaar bijna strijden 250.000 kinderen en jongeren tegen kanker, waarvan 100.000 sterven. In geïndustrialiseerde landen geneest ongeveer 80% van de kinderen met kanker, in landen met lage inkomens slechts 20% en in de armste landen maar 10%. SIOP en Sanofi Espoir informeerden de beleidsmakers over gezamenlijke acties, die bijdragen aan de verbetering van de overleving van kinderen met kanker zoals:

 • Betere infrastructuur
 • Opleiding van gekwalificeerd personeel
 • Betere voorlichting
 • Toegang tot hoogwaardige zorg
 • Verstrekken van psychologische zorg voor kinderen en hun families
 • Betrokkenheid van lokale overheden

Middelen en politieke wil

“Wij kunnen deze ondragelijke ongelijkheid verminderen door te investeren in de toekomst om zo eraan bij te dragen dat kanker bij kinderen niet langer wordt beschouwd als onvermijdelijk fataal. Hiervoor zijn financiële middelen nodig, maar het is vooral ook een kwestie van politieke wil. Ervoor zorgen dat kanker bij kinderen een van onze prioriteiten in de volksgezondheid wordt, is een gedeelde verantwoordelijkheid,” zegt Caty Forget, Managing Director van de Stichting Sanofi Espoir.

My Child Matters

Het programma My Child Matters opgericht door Sanofi Espoir en verder ontwikkeld met de UICC zet zich in om de overlevingskansen van kinderen met kanker in ontwikkelingslanden te verbeteren. Deze overlevingskansens zijn vele malen lager, omdat

 • Kanker niet wordt herkend
 • De diagnose te laat komt
 • Er geen behandelplannen zijn voor kanker bij kinderen
 • De behandelingen, als die er al zijn, te snel weer worden losgelaten

Ongelijkheid in kankerzorg wegnemen

My Child Matters probeert ongelijkheid in zorg weg te nemen, onder meer door financiële ondersteuning. Daarnaast maakt My Child Matters het mogelijk om kennis en middelen in te zetten om de toegang tot goede zorg te verbeteren, zoals:

 • Delen van expertise van oncologen van over de hele wereld
 • Effectief netwerk om alle onderdelen van de keten te verbeteren
 • Voorlichtingscampagnes om mensen meer bewust te maken
 • Training van zorgprofessionals
 • Toegang tot zorg, inclusief pijnbeheersing en palliatieve zorg
 • Psychologische ondersteuning van kinderen met kanker en hun familie

Na zeven jaar heeft het programma al de eerste resultaten bereikt. De bewustwording van kinderkanker in de betrokken landen is groter geworden met als gevolg dat er lokaal capaciteit wordt ingezet voor diagnose en behandeling. Hierdoor wordt de kloof tussen arme en rijke landen overbrugd, de overlevingskansen voor kinderen met kanker in arme landen nemen toe. Ook op het hoogste niveau wordt het belang van goede zorg voor kinderen met kanker nu onderkend, zowel bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als de Verenigde Naties.

Meer informatie