De Europese gezondheidszorg wordt steeds beter. Overlevingskansen nemen toe. Nederland staat bovenaan. Maar er is een keerzijde. In Nederland is de toegang tot innovatieve (kanker) geneesmiddelen niet meer dan gemiddeld. Het aantal mensen dat overlijdt door kanker ligt in Nederland hoger dan elders in Europa. En de visie van minister Schippers op oncolytica biedt geen oplossing voor kankerpatiënten, aldus de patiëntenvereniging.

Wereldkankerdag

Vandaag, 4 februari, is Wereldkankerdag. Het IKNL maakte vanmorgen ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekend dat in 2015 105.000 Nederlanders de diagnose kanker kregen. De afgelopen 25 jaar is het aantal gevallen van kanker fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar.

Euro Health Consumer index 2015

De Europese gezondheidszorg wordt steeds beter, ondanks de alarmbellen over de financiële crisis, bezuinigingsmaatregelen, vergrijzing en onrust rond migratie. Overlevingskansen bij hart- en vaatziekten, beroertes en kanker zijn allemaal toegenomen. Nederland staat voor het achtste achtereenvolgende jaar bovenaan aan de lijst. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Euro Health Consumer Index 2015 (EHCI), bericht Zorgverzekeraars Nederland op 2 februari 2016.

Toegang tot innovatieve (kanker) geneesmiddelen niet meer dan gemiddeld

De EHCI, gestart in 2005, is een belangrijke vergelijking voor de beoordeling van de prestaties van de nationale zorgstelsels in 35 landen. De EHCI analyseert de gezondheidszorg op 48 indicatoren. Nederland was topscoorder op het gebied van patiëntrechten en -informatie, uitkomsten van de behandeling, omvang van services en geneesmiddelen.

Met name de score van Nederland op de indicatoren van geneesmiddelen is opvallend. De toegang tot nieuwe geneesmiddelen, nieuwe oncolytica en middelen tegen reuma, is niet meer dan ‘gemiddeld’:

  • Vergoeding van receptgeneesmiddelen: Goed
  • Leken informatie: Goed
  • Toepassing van nieuwe kankergeneesmiddelen: Gemiddeld
  • Toegang tot nieuwe geneesmiddelen (vergoeding): Gemiddeld
  • Reumamiddelen: Gemiddeld
  • Metformine: Goed
  • Antibiotica per hoofd van de bevolking: Goed

Eurostat: Highest share of deaths due to cancer in Slovenia and the Netherlands

Op 3 februari 2016 laat Eurostat weten dat Nederland samen met Slovenië het hoogst aantal mensen aan kanker verliest van alle EU landen, zowel in absolute totaal aantallen, als in percentage doden door kanker onder de 65 jaar.

Doden door kanker
Totaal
Doden door kanker
< 65 jaar
Doden door kanker
> 65 jaar
 EU  1 296 902 (26%)  337 061 (37%)  959 831 (23%)
 NL  43 538 (31%)  11 500 (47%)  32 031 (28%)

 

Het IKNL verklaart deze cijfers als volgt: “Europese cijfers laten zien dat in Nederland kanker verantwoordelijk is voor een relatief groot percentage van alle sterfgevallen. Dit effect wordt echter niet veroorzaakt door lagere overlevingskansen van kankerpatiënten, maar relatief lagere sterfte aan andere oorzaken dan kanker. Zo is de sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland de afgelopen decennia zeer sterk gedaald, waardoor er nu meer mensen overlijden aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. In veel Europese landen is de sterfte aan hart- en vaatziekten juist hoger dan aan kanker.”

Effecten Geneesmiddelenvisie voor kankerpatiënten

Levenmetkanker, een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties, deelde op 1 februari 2016 het bericht dat de Visie op geneesmiddelen van minister Schippers voor het overgrote deel is gewijd aan de toegang tot dure geneesmiddelen, maar acute problemen zoals toegang dure kankergeneesmiddelen blijven bestaan. “Visie Minister Schippers biedt geen oplossing voor kankerpatiënten”, concludeerde Levenmetkanker.

Meer informatie