Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie, research en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én voor hun naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

Nederland

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Rond Wereldkankerdag brengen zij dit aanbod gezamenlijk onder de aandacht.

Evenementen

Op de website van Wereldkankerdag staat een agenda en een overzicht van alle bijeenkomsten en acties ter gelegenheid van Wereldkankerdag in ons land.

Kanker op werkvloer

Het Helen Dowling Instituut staat bijvoorbeeld stil bij de gevolgen van kanker op de werkvloer. Jaarlijks krijgen 45.000 werknemers de diagnose kanker. Rondom kanker en werk leven veel vragen. Kun je blijven werken tijdens de behandeling? Wie kan je begeleiden bij re-integratie? Hoe ga je als werkgever of collega om om met iemand die kanker heeft of van wie een dierbare ziek is? Het instituut biedt hiervoor een workshop aan. Deelnemers krijgen praktische handvatten voor de omgang met werknemers die met kanker zijn geconfronteerd.

Onderzoek geeft aan dat kankerpatiënten die medisch en sociaal goed worden begeleid, sneller en succesvoller weer gaan werken na hun behandeling. Hierin investeren is dus de moeite waard.

DNA laboratorium Hartwig Medical Foundation

Op Wereldkankerdag kunnen belangstellenden ook een kijkje nemen in het geavanceerd DNA-analyselaboratorium van de Hartwig Medical Foundation Het high-tech laboratorium is ingericht met de nieuwste DNA-analyse apparatuur. Bioinformatische software is ontwikkeld voor de analyse van de grote hoeveelheid DNA. Ten slotte heeft het instituut een database opgebouwd met klinische en genetische gegevens van meer dan 4.000 mensen met kanker. Onderzoekers uit de hele wereld gebruiken deze data om de zorg voor mensen met kanker te verbeteren.

Meer informatie