Op 1 augustus is er wereldwijd aandacht voor longkanker. Ruim 14.000 mensen in Nederland per jaar krijgen de diagnose longkanker. Het is bij mannen en vrouwen de derde meest voorkomende vorm van kanker. Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker (85%) en treft iets meer mannen dan vrouwen. 

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. De 5-jaarsoverleving is met 17% relatief laag, maar de afgelopen jaren laten kleine verbeteringen te zien.

Immuuntherapie

Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan verbetering van de overleving bij longkanker zijn betere diagnostiek en beschikbaarheid van nauwkeurigere radiotherapeutische methoden. Ook doelgerichte therapieën en immuuntherapie dragen hieraan bij. 

Meer informatie