Ieder jaar op 15 februari organiseert de International Childhood Cancer Day (ICCD) de Wereld Kinderkankerdag. In 2019 is het thema palliatieve zorg en het verminderen van pijn. Uit een onderzoek uit 2011 blijkt dat wereldwijd 65,6% van de kinderen met kanker geen toegang hebben tot goede palliatieve zorg.

De Wereld Kinderkankerdag is een internationale campagne waarin vele partijen samenwerken om het bewustzijn te vergroten en meer waardering en  inzicht te bevorderen in de uitdagingen waar kinderen en adolescenten met kanker en hun families voor staan. ICCD legt de nadruk op de noodzaak van meer gelijke toegang tot behandeling en zorg voor alle kinderen met kanker, overal ter wereld.

My Child Matters

Ook Sanofi zet zich in voor kinderen met kanker. Naast onderzoek, draagt Sanofi bij aan het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor kinderen in ontwikkelingslanden via het programma My Child Matters.

Het programma werd in 2005 gelanceerd door de stichting Sanofi Espoir en richt zich op de uitdagingen van de zorg voor kinderen met kanker in landen of regio’s met beperkte middelen. In samenwerking met overheidsinstanties en NGO’s in 10 landen biedt het programma toegang tot oncologische zorg, inclusief diagnose, behandeling en follow-up.

Betere zorg

De acties van My Child Matters hebben geresulteerd in een verhoging van de mediane overleving van 5,1% en in het redden van levens van meer dan 1.300 kinderen per jaar. “We zijn 12 jaar geleden begonnen om op te treden als katalysator voor het verbeteren van de toegang tot kankerbehandelingen voor kinderen in lage- en middeninkomenslanden. We hebben nu bewijs dat onze inspanningen, samen met onze partners, een enorme invloed hebben gehad op het leven en de overlevingskansen van deze kinderen,” vertelt Anne Gagnepain-Lacheteau, directeur van My Child Matters.

Meer informatie