Onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) toont aan dat het voor veel Nederlandse vrouwen met of na borstkanker lastig is om weer succesvol aan de slag te gaan, of aan het werk te blijven. Dit ondanks het feit dat zij dit graag willen.

De EIU publiceerde onlangs het rapport The Road to a Better Normal: Breast Cancer Patients and Survivors in the EU Workforce Report. Nederland is een van de 10 landen, waar de studie is uitgevoerd onder vrouwen met en na borstkanker in de werkende leeftijd.

Uitdagingen 

In de uitgebreide studie, gesponsord door Pfizer, worden de uitdagingen beschreven die een groeiend aantal vrouwen met en na kanker tegenkomt als zij weer aan het werk willen. De onderzoekers concluderen dat meer steun van artsen, werkgevers en de overheid het terugkeren naar het werk voor deze vrouwen kan vergemakkelijken:

  • Zorgverleners zouden meer moeten praten over werk met hun patiënten, als onderdeel van een uitkomst van de behandeling.
  • Werkgever kunnen passende programma’s instellen om proactief te kunnen reageren wanneer een werknemer terugkeert op het werk.
  • Overheden kunnen een relevant beleid opzetten over kanker en werkgelegenheid.

Verhoudingsgewijs veel borstkanker in Nederland

Europees en wereldwijd staat Nederland op plaats vier van de landen waar de borstkanker het meeste voorkomt, met 165,2 per 100.000 vrouwen in 2012.

Door de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden, genezen meer vrouwen met kanker in een vroeg stadium en leven vrouwen met gemetastaseerde borstkanker langer. Veel van deze vrouwen willen na hun behandeling aan het werk blijven.

In Nederland is tussen 2002 en 2008 het aantal vrouwen met borstkanker die binnen een jaar na diagnose weer parttime aan het werk gegaan is gelijk gebleven, namelijk ongeveer 70%. Maar, het aantal patiënten dat weer fulltime aan het werk gaat, is tijdens deze periode aanzienlijk gedaald van 52% naar 43%. Deze bevindingen geven aan dat verdere verbeteringen nodig zijn om vrouwen met borstkanker de steun op het werk te geven, die zij nodig hebben.

De redenen om niet terug te keren op het werk zijn divers. Vaak is het overkomen van fysieke gevolgen van de kankerbehandeling een reden. Maar ook niet-medische drempels, zoals het gebrek aan steun van de werkgever of collega’s.

Meer informatie