Het Zorginstiuut presenteerde op 11 april jl. de nieuwe website  www.horizonscangeneesmiddelen.nl. De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. Vijftien farmaceutische bedrijven denken op korte termijn in totaal 72 nieuwe medicijnen en indicatie-uitbreidingen op de Nederlandse markt te brengen.

Markttoetreding innovatieve geneesmiddelen

Voortaan kunnen alle betrokken partijen vroegtijdig op de hoogte zijn van de markttoetreding van innovatieve geneesmiddelen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn.

De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt maximaal twee jaar vooruit. Daarmee is er voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende contractjaar. Tegelijkertijd wordt niet te ver vooruitgekeken, omdat de informatie dan meer onzekerheden bevat.

Scannen bronnen

Voor de Horizonscan worden beschikbare (inter)nationale bronnen gescand zodat duidelijk wordt welke nieuwe geneesmiddelen, én welke uitbreidingen van indicaties van bestaande middelen eraan komen. Deze informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door zeven werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied, zoals medisch specialisten, apothekers, zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers.

Tijdige informatie is belangrijk voor zorgaanbieders, behandelaren, apothekers en zorgverzekeraars die zich willen voorbereiden op de inkoop van geneesmiddelen. Maar ook voor de overheid die samen met de veldpartijen oplossingen zoekt voor vraagstukken rond dure geneesmiddelen.

72 nieuwe geneesmiddelen in de pijplijn

Vijftien farmaceutische bedrijven verwachten op korte termijn in totaal 72 nieuwe medicijnen en indicatie-uitbreidingen op de Nederlandse markt te brengen, zo meldt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Van de 72 vermeldingen gaan er 29 over oncologie, vijftien over hematologie en acht over chronische immuunziekten. 37 meldingen betreffen nieuwe producten, de overige 35 zijn indicatie-uitbreidingen. 

Aanleiding Horizonscan

Eind 2015 is door diverse partijen geconstateerd dat een integraal, objectief en openbaar overzicht van verwachte ontwikkelingen van nieuwe geneesmiddelen voor de Nederlandse markt ontbreekt. De partijen van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg hebben met elkaar afgesproken dat samengewerkt zal worden bij het opzetten van de Horizonscan Geneesmiddelen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen’ die met de geneesmiddelenvisie van Minister Schipper op 29 januari 2016 door de minister aan de Tweede Kamer is verzonden.

Meer informatie