Wat bepaalt de kwaliteit van leven van terminaal zieke kankerpatiënten?

1 augustus 2012 – Terminale kankerpatiënten, die ziekenhuizenopname vermijden, die zich geen zorgen maken, die bidden of mediteren, die gebruikmaken van geestelijke zorg in het ziekenhuis en die een goede therapeutische relatie hebben met hun arts, hebben de hoogste kwaliteit van leven tijdens hun laatste levensdagen, aldus een bericht in Archives of Internal Medicine (2012; epub 9 juli).

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, verlegt de zorg zich van van levensverlenging naar het verbeteren van de kwaliteit van leven. Baohui Zhang (Dana-Farber Cancer Institute) en collega’s vroegen zich af wat nu precies de kwaliteit van leven in de eindfase bepaalt.

De Amerikaanse multicentrische prospectieve cohortstudie ‘Coping With Cancer’ volgde van 2002 tot 2008 bijna 400 patiënten met vergevorderde kanker tot aan hun dood. Aan het begin van de studie en tijdens de laatste levensfase spraken de onderzoekers met de terminaal zieke patiënten, na het overlijden praatten zij met zorgverleners en familie over onder andere het zorggebruik en de kwaliteit van leven in de laatste week.

Negen factoren bepalen kwaliteit van leven

De 396 overleden patiënten waren gemiddeld 59 jaar. 65% was blank, 71% christelijk, 61% verzekerd en 52% had opleidingsniveau ‘high school’. Uit een lange lijst variabelen berekenden de auteurs uiteindelijk 9 factoren die 20% van de kwaliteit van leven bepaalden. Terminale patiënten die tijdens hun laatste levensweek op de IC verbleven, nog sondevoeding of chemotherapie kregen, overleden in het ziekenhuis en zich veel zorgen maakten, hadden tijdens hun laatste dagen een mindere kwaliteit van leven. Religieuze patiënten die vóór hun diagnose ‘kanker’ al mediteerden of baden, die in het ziekenhuis pastorale zorg ontvingen en die zeer tevreden waren over de relatie met hun arts rapporteerden een betere kwaliteit van leven. De locatie van de kankerbehandeling was eveneens van invloed.

Hoewel de auteurs geen verklaring hebben voor het grootste deel van de kwaliteit van leven tijdens de laatste levensfase, hopen zij dat hun onderzoek aanleiding is voor het verbeteren van de levenskwaliteit van stervende patiënten. Artsen kunnen het leven van hun ongeneeslijk zieke patiënten positief blijven beïnvloeden, zodat ook hun laatste dagen zo comfortabel mogelijk verlopen.

Bron 

Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1415
Gepubliceerd op: 01-08-2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee