Europese kankerpatiënten moeten langer op een medicijn wachten dan patiënten in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een studie waarin prof. dr. Carin Uyl-de Groot de toegang van twaalf kankermedicijnen tot de Europese markt in de periode 2011-2018 onderzocht. (Bron Erasmus Universiteit Rotterdam)

Trage Europese registratie

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) blijkt trager met het registreren van nieuwe medicijnen dan zijn Amerikaanse gelijke, de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). In Europa duurt het gemiddeld 403 dagen voordat een kankermedicijn op de markt komt, 242 dagen later dan in de Verenigde Staten.

Lange procedures

Een duidelijke verklaring voor de stroperige procedures van het EMA heeft de hoogleraar niet. Het valt haar op dat het agentschap veel vragen stelt aan de fabrikanten en dat de verschillende vragenrondes tot vertraging leiden. De langere procedures leiden volgens Uyl-de Groot niet tot betere adviezen. “Ook bij zeer effectieve kankermedicijnen duren de Europese procedures langer.”

Nederland ook langere procedures dan elders

Er bestaan ook grote verschillen tussen de snelheid waarmee Europese landen een nieuw medicijn toelaten op hun markt. Na een positief advies van het EMA moet een kankermedicijn worden goedgekeurd binnen elke lidstaat.  Over het algemeen wordt in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk het snelst toestemming voor het gebruik van een nieuw medicijn gegeven, met gemiddelden van respectievelijk 17, 22 en 31 dagen. In Nederland duurt het langer, gemiddeld 128 dagen.

Meer informatie