Nederlandse patiënten wachten steeds langer op nieuwe, kostbare medicijnen tegen kanker en zeldzame aandoeningen. De gemiddelde tijd die verstrijkt tussen goedkeuring en vergoeding van deze geneesmiddelen bedraagt inmiddels 410 dagen. Zo blijkt uit onderzoek van het FD.(Bron: Skipr)

Meer middelen in pakketsluis

Het FD onderzocht 26 geneesmiddelen met een vraagprijs van 50 duizend euro of meer per patiënt per jaar. Sinds 2015 moeten kostbare medicijnen de zogenoemde Sluisprocedure doorlopen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket. Maar, de minister van VWS kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege hun hoge prijs,  tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen in de sluis worden geplaatst.

Door de langlopende onderhandelingen tussen de minister van VWS en de farmabedrijven blijven behandelingen langer in de pakketsluis.

Behandeling kanker

In de pakketsluis zitten nu behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het eerste en tweede kwartaal van 2020. Onder deze geneesmiddelen zitten vier behandelingen voor kanker. 

VIG: Huidige sluisprocedure onvoldoende

De VIG is net als artsen erg bezorgd over deze vertraging en de gevolgen voor de patiënt. Bovendien blijft Nederland achter bij andere Europese landen. Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen stelt in de reactie dat de lange toelatingsprocedure niet “ligt niet aan de hoge prijzen in Nederland, want die zijn in andere West-Europese landen vrijwel gelijk, maar is het gevolg van het stroperige systeem in Nederland.” Hoogleraar Carin Uyl-De Groot (Erasmus Universiteit) bevestigt dit beeld.

Oplossingen

De VIG denkt aan drie oplossingen:

  1. Nederland kan een voorbeeld nemen aan andere landen. In het Duitse model krijgen patiënten bijvoorbeeld direct toegang tot geneesmiddelen en vinden achteraf pas de onderhandelingen plaats. Hier staat de patiënt op één, en niet de prijs.
  2. Duidelijke afspraken over de maximale periode van 90 dagen dat een geneesmiddel in de sluis mag zitten. Een onafhankelijk waarnemer moet dit proces begeleiden.
  3. Volgens VIG zit de minister nu te dicht op de onderhandelingen. Het zou beter zijn om het Zorginstituut hierbij de leiding te geven.

Meer informatie