In het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), de zogenaamde sleepwet, heeft de KNMG in januari jl. een aantal zorgen voorgelegd aan de AIVD. Uit de reactie hierop blijkt dat de AIVD nooit willekeurig medische dossiers en gegevens mag en zal verzamelen.

De AIVD moet medische gegevens bij tegenkomst in principe direct verwijderen. En de AIVD mag alleen ongeëvalueerde data delen met buitenlandse diensten als deze aan strenge criteria voldoen. Op deze drie belangrijke punten heeft de KNMG duidelijkheid gekregen van de AIVD.