Sanofi Genzyme publiceerde een reactie op haar website naar aanleiding van berichten in de media over de subsidie van 2,8 miljoen euro voor de Stichting Fair Medicine.

Subsidie ministerie VWS

Minister Schippers (VWS) heeft een subsidie van 2,8 miljoen euro toegekend aan de Stichting Fair Medicine. Deze stichting wil op een transparante manier geneesmiddelen ontwikkelen en produceren, en tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar stellen voor patiënten. De ontwikkelkosten zijn op dit moment het belangrijkste argument van farmaceuten om vaak zeer hoge bedragen te vragen voor hun geneesmiddelen, terwijl er volgens het nieuwsbericht van het ministerie van VWS geen inzicht wordt gegeven of en waarom deze kosten daadwerkelijk zo hoog zijn. Aan de subsidie zijn verschillende voorwaarden verbonden, waaronder volledige openheid over de ontwikkelkosten, zeer beperkte winstmarges en de verplichting dat ook andere investeerders worden gevonden.

Reactie Sanofi Genzyme

De berichtgeving in de media over de ontwikkeling van behandelingen bij diverse weesziekten bevat volgens Sanofi Genzyme mogelijk enkele verwarrende elementen. Via het Fair Medicine Initiatief zou gewerkt worden aan aanzienlijk goedkopere alternatieven voor een aantal bestaande geneesmiddelen. De situatie is als volgt: De productie van enzymvervangingstherapie via recombinant DNA technologie is een van de meest tijd-, arbeids- en resource- intensieve geneesmiddelenproductieprocessen vandaag de dag, aldus Sanofi Genzyme.

Voorbeeld ziekte van Pompe

Om bijvoorbeeld de behandeling voor de ziekte van Pompe (Myozyme) te kunnen ontwikkelen en beschikbaar maken voor de patiënt, heeft Sanofi Genzyme grote investeringen gedaan. In Geel (BE) staat een gespecialiseerde fabriek voor de productie van Myozyme, waar meer dan 600 mensen werken voor ongeveer 2400 Pompe patiënten wereldwijd. Deze fabriek voldoet aan alle wettelijke en medische eisen om onder zorgvuldig geconditioneerde omstandigheden voldoende enzym voor alle patiënten te kunnen produceren. Als de samenwerkingspartners binnen Fair Medicine er in slagen op een zelfde schaal het enzym met een vergelijkbare kwaliteit en effectiviteit continu te kunnen produceren, is dat uiteraard een grote prestatie. Wanneer dat dan ook nog eens gepaard zou gaan met lagere kosten, zou dat een ongelooflijke mijlpaal betekenen in het biotechnologische productieproces.

Blijven ontwikkelen weesgeneesmiddelen

De prijs voor Myozyme wordt bepaald door de kosten van de ontwikkeling en de biotechnologische productiekosten. Ook de uiterst kleine patiëntengroep speelt hierbij een rol. Daarnaast wil Sanofi Genzyme geneesmiddelen blijven ontwikkelen voor ziekten die nu nog niet, of niet voldoende, behandeld kunnen worden. In de discussie rondom de terugbetaling enkele jaren geleden is alle mogelijke openheid gegeven naar het ministerie.

Meer informatie