16 juli 2015

Minister Edith Schippers (VWS) heeft preventieve afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en zorgaanbieders over het oplossen van eventuele acute problemen in de financiering van dure – vaak oncologische – medicijnen.

Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat verzekerden niet om financiële redenen geen dure geneesmiddelen krijgen. Zorgaanbieders garanderen dat zij – indien medisch noodzakelijk – dure medicijnen aan patiënten zullen blijven voorschrijven. 

Preventieve maatregelen

De preventieve maatregelen komen na de publicatie van rapporten van NZa en KWF over de problematiek van dure (oncologische) geneesmiddelen. Volgens Schippers zijn er tot nu toe bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) geen meldingen binnengekomen over het vanuit financieel oogpunt niet voorschrijven van intramurale geneesmiddelen. Met betrokken partijen heeft zij voor de korte termijn de volgende afspraken opgesteld:

  1. Zorgverzekeraars onderschrijven hun zorgplicht en zorgen dat patiënten niet om budgettaire redenen de toegang tot dure geneesmiddelen wordt ontzegd.
     
  2. Zorgaanbieders garanderen dat zij richtlijnconform werken en dus ook, waar medisch noodzakelijk, dure geneesmiddelen aan patiënten voorschrijven. |

    Indien een zorgaanbieder in individuele gevallen financieel echt niet in staat is een geneesmiddel te leveren, overleggen de zorgaanbieder met de betreffende verzekeraar over een passende oplossing.

Geneesmiddelenbeleid

In het najaar komt Schippers met een nieuwe visie op geneesmiddelenbeleid. In 2016, wanneer Nederland voorzitter is van de Europese Unie heeft het geneesmiddelenbeleid voor haar hoge prioriteit.

Meer informatie