Op 3 december verscheen een publicatie van de WHO in de Lancet met als titel Cancer drugs in 16 European countries, Australia, and New Zealand: a cross-country price comparison study. Volgens Dagblad Trouw kan de prijs voor nieuwe kankermedicijnen sterk uiteenlopen per land. Nederland scoort in de middenmoot.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlang een uitgebreid overzicht gepubliceerd van vragen en antwoorden over geneesmiddelprijzen. Het overzicht geeft antwoord op vragen als: Wie bepaalt, of welke wet- en regelgeving is van toepassing op de prijs van een geneesmiddel?

Wie bepaalt prijs van geneesmiddel?

De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving. Wat verder de prijs van een geneesmiddel bepaalt zijn bijvoorbeeld marktomstandigheden (concurrentie) en het preferentiebeleid van verzekeraars.

Wet geneesmiddelenprijzen

In Nederland geldt de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) die maximumprijzen stelt. Een fabrikant mag een geneesmiddel niet hoger in de markt zetten dan de vastgestelde maximumprijs. Het uitgangspunt van de WGP is het bereiken van een gemiddeld Europees prijsniveau. De WGP geldt voor alle geregistreerde geneesmiddelen. Zowel de geneesmiddelen die het ziekenhuis verstrekt als via de apotheek.

Normaal gesproken wordt in Nederland voor ieder geneesmiddel een maximumprijs vastgesteld. Die prijs is gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen van dat geneesmiddel in: België, Frankrijk, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk.

Prijsverschil per land

Fabrikanten zijn vrij om in verschillende landen verschillende prijzen voor geneesmiddelen te vragen. Bijvoorbeeld door verschil in koopkracht tussen verschillende landen. Maar ook door verschillen in patiëntenaantallen en concurrentie. Het uitgangspunt van de WGP is te zorgen voor een gemiddeld Europees prijsniveau. Doordat landen naar elkaar verwijzen bewegen prijzen steeds meer naar elkaar.

Add-on maximumtarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt voor intramurale dure geneesmiddelen (in het ziekenhuis) add-on maximumtarieven vast. Dit betekent dat de zorgaanbieder niet meer dan dat bedrag voor het geneesmiddel bij de zorgverzekeraar mag declareren.

Meer informatie