De vervolgonderzoeken voor mensen bij wie poliepen zijn gevonden en verwijderd tijdens dikkedarmkankerscreening, leveren nauwelijks gezondheidswinst op. Tot die conclusie komen onderzoekers van VUmc, AMC en het Nederlands Kanker Instituut (NKI), zo meldt het Parool.

Surveillance

Mensen bij wie poliepen, goedaardige voorlopers van darmkanker, zijn weggehaald, lopen een grotere kans op het ontwikkelen van nieuwe poliepen en darmkanker. Daarom worden zijn onder ‘surveillance’ geplaatst en om de drie tot vijf jaar teruggeroepen voor een kijkonderzoek.

Effect vervolgonderzoek

De onderzoekers hebben het effect van het surveillanceprogramma onderzocht. Door het bevolkingsonderzoek naar darmkanker daalt het aantal sterfgevallen met 50%. De aanvulling van een surveillanceprogramma levert een extra daling van de sterfte van slechts 2%.

Om de vijf jaar

Daarom adviseren de onderzoekers om in afwachting van een betere vervolgaanpak de interval van het extra controle onderzoek te verlengen naar vijf jaar. Deze verlenging bespaart 17.000 kijkonderzoeken en 15 miljoen euro per jaar, terwijl de sterfte bijna gelijk blijft. (Bron: Parool)

Meer informatie