Binnen enkele jaren zal slechts een buisje bloed nodig zijn om de meest voorkomende vorm van longkanker op te sporen. Uit onderzoek van VUmc blijkt dat een bloedtest met 91% zekerheid kan vaststellen of iemand vergevorderde, niet-kleincellige longkanker heeft.

Met de bloedtest kan ook, met een zekerheid van 81%, longkanker in een vroeg stadium worden vastgesteld. Hierdoor hoeft een patiënt in de toekomst minder biopten en CT-scans te ondergaan voor de detectie van longkanker. Myron Best en Tom Würdinger, onderzoekers van Cancer Center Amsterdam, publiceren over hun onderzoek in het Amerikaanse vakblad Cancer Cell.

Onderzoek genetische kenmerken

Deze studie is het vervolg op eerder onderzoek uit 2015.. Hierin werden de eerste resultaten van hun techniek bij verschillende tumortypes gepresenteerd. In de nieuwe studie zijn meer dan 700 personen geanalyseerd op de aanwezigheid van longkanker. De bloedtest analyseert in bloedplaatjes het RNA, waarin genetische kenmerken zitten, met een nieuwe soort nauwkeurige computerberekeningen. Hiermee komt de (vroege) opsporing van kanker in bloed weer een stap dichterbij.

Niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker. Patiënten lopen er vaak jaren mee rond en krijgen veelal pas klachten als de longkanker is uitgezaaid en behandeling veel lastiger is. Tom Würdinger: “Dankzij bloedtesten kan niet-kleincellige longkanker in een vroege fase worden opgespoord en behandeld, een fase waarin de overleving van patiënten significant beter is dan wanneer de tumor al is uitgezaaid. Nu is dit laatste nog een bekend beeld helaas.”

Liquid biopsies voor screening van kanker

Toekomstige diagnoses van kanker gaan naar verwachting vooral via bloed plaatsvinden. Zo kan kanker in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor de overlevingskansen van patiënten stijgen. “Het uiteindelijke doel van de opsporing van kanker via lichaamsvloeistof, zogenoemde liquid biopsies, zoals bloed, is om alle soorten kanker met 1 test te kunnen opsporen”, aldus Myron Best.

Liquid Biopsy Center

Grootschalige screeningsprogramma’s zijn nodig voor het afnemen van bloed voor de opsporing van kanker. Cancer Center Amsterdam heeft hiervoor het Liquid Biopsy Center opgericht om de ontwikkeling van dergelijke bloedtesten te versnellen.

Testen voor meer soorten kanker

De onderzoeksgroep van Würdinger heeft een Europese subsidie van bijna 4 miljoen euro ontvangen voor een Europees project waarbij onderzoekers een volgende generatie bloedtesten ontwikkelen. Wereldwijd is de verwachting dat bloedtesten voor de detectie van diverse kankersoorten binnen enkele jaren op de markt kunnen komen.

Swarm Intelligence

In dit onderzoek is de zogenoemde Swarm Intelligence voor de eerste keer toegepast. Vergelijkbaar met zwermen van vogels vormen de computerberekeningen (algoritmes) continu nieuwe combinaties van genen, zodat ze steeds beter worden in het herkennen van kanker in bloed. De inzet van zelflerende zoekalgoritmes in de diagnostiek van kanker is veelbelovend.

Meer informatie