Echogeleide chirurgische technieken zijn beter dan de standaardmethode voor borstsparende operaties. Hiervoor zijn al jaren indicaties, maar vreemd genoeg gebruiken nog niet alle chirurgen de echo tijdens borstoperaties. Aldus onderzoek van Max Haloua, radioloog in opleiding bij VU medisch centrum waarop hij 25 februari 2016 promoveerde.

Met de echogeleide techniek blijft maar in 3% van de gevallen tumor achter in de borst, terwijl dit met de standaardtechniek bij 17% van de patiënten gebeurt. Ook wordt met deze nieuwe techniek minder gezond borstweefsel verwijderd.

Minder hersteloperaties

Met  echogeleide chirurgische techniek hoeven minder vrouwen opnieuw onder het mes en is het cosmetisch resultaat van de borstsparende behandeling op korte en lange termijn beter. Ook is de patiënttevredenheid hoger dan na behandeling met de standaardmethode.

Besparing 1 miljoen euro per jaar

Door deze techniek in heel Nederland toe te passen kan minstens € 1 miljoen per jaar worden bespaard in de borstkankerzorg. Door minder vervolgoperaties (en opnames) en minder extra radiotherapie. “In Nederland wordt de echogeleide techniek nog niet routinematig toegepast, wat gezien onze resultaten te betreuren valt”, zegt Haloua. “Het is niet meer van deze tijd om alleen met de tastzin te opereren terwijl de tumor makkelijk in beeld gebracht kan worden met behulp van echografie.”

Gouden standaard

Ook internationaal is er belangstelling voor de Nederlandse resultaten; in the Annals of Surgical Oncology is geopperd om van echogeleide borstsparende operaties voor borstkanker de gouden standaard te maken.

Meer informatie