1 december 2014

Jaarlijks overlijden in Nederland 5.300 personen aan slokdarm-, alvleesklier – en eierstokkanker. Deze tumoren kennen een slechte prognose, omdat ze in de regel pas laat worden ontdekt. Eind november 2014 verscheen een signaleringsrapport van KWF Kankerbestrijding waarin systematisch gekeken is of en zo ja, hoe vroegere ontdekking voor deze tumoren te verbeteren is. Het beter volgen van mensen uit hoog-risicogroepen is één van de belangrijkste conclusies.

Zelfde niveau als dertig jaar terug

Hoewel de mogelijkheden om op korte termijn de situatie voor deze patiënten te verbeteren vrij beperkt zijn, komt een werkgroep van experts tot een set aanbevelingen waarmee artsen en onderzoekers nu al aan de slag kunnen. Zo wordt er bij clinici op aangedrongen om meer aandacht te besteden aan personen met een hoog-risicoprofiel. Het is belangrijk, vooral bij slokdarm- en alvleesklierkanker, dat personen met een verhoog-risico worden opgenomen in cohortstudies die geregeld worden onderzocht, zodat we meer te weten komen over het ontstaan van de ziekten en hoe groot het risico is dat kleine, reeds zichtbare afwijkingen uitgroeien tot kanker. “In zekere zin staan we bij deze drie kankersoorten op hetzelfde niveau als dertig jaar geleden met betrekking tot dikkedarmkanker” zegt professor De Koning van het Erasmus MC, die voorzitter was van de werkgroep. “Het is nu zaak deze moeilijke tumoren geen ondergeschoven kindje te laten zijn.” 

Geen duidelijke vroegsignalen

Er blijken geen vroegsignalen te zijn, die voldoende onderscheidend zijn om een patiënt vroegtijdig te ontdekken. Dit maakt het lastig voor de huisarts vroeg in te kunnen grijpen. Tegelijkertijd is een eventueel schuldgevoel bij patiënten die laat bij de dokter komen niet op zijn plaats; symptomen zijn meestal pas heel laat in het ziekteproces te herkennen, en vroegere signalen als buikpijn of opboeren komen ook bij heel veel andere ziektes (niet kanker) voor.

Screening op maat

Er is dus behoefte aan “screening op maat”, door reeds geïdentificeerde risicogroepen voor het ontwikkelen van deze kankersoorten te includeren. Bij eierstokkanker ligt de situatie anders. Naar verwachting zullen volgend jaar uitkomsten gepubliceerd worden, waarna het van belang is uit te rekenen of een screeningsprogramma voor eierstokkanker in de algemene bevolking effectief zou kunnen zijn.

Focus KWF op vroege ontdekking

KWF legt de focus op ’ Vroege ontdekking’  bij wetenschappelijk onderzoek en roept betrokken partijen op om gezamenlijk de prognose van patiënten met deze tumorsoorten te kunnen verbeteren.

Meer informatie