Uit metingen over 2018 blijkt de stabiliteit en effectiviteit van de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deelname en vooral deelnametrouw zijn belangrijk om (voorstadia van) kanker vroeg op te sporen en te behandelen, zo meldt het RIVM.

Darmkanker

In 2018 hebben ruim 1,5 miljoen vrouwen en mannen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Er zijn ruim 3.700 darmkankers gevonden en ruim 20.000 voorlopers van darmkanker.

Het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is stabiel en hoog in de eerste ronde (73%) en in vervolgronden (78%). In vervolgronden zijn bij minder mensen (voorlopers van) darmkanker ontdekt. Dit is volgens verwachting en toont het effect van een hoge deelnametrouw. Het aantal mensen dat is doorverwezen voor een kijkoperatie na een vervolgronde is in 2018 lager.

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Het aantal deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is met 976.000 vrouwen iets afgenomen naar 76,6%. Ruim negen van de tien vrouwen (91,5%) blijven trouw meedoen in vervolgronden. In 2018 werden er per 1.000 onderzochte vrouwen 22 doorverwezen voor nader onderzoek. Bij de helft van deze vrouwen was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de andere vrouwen was er te weinig informatie op de borstfoto voor een goede beoordeling. Daarom was vervolgonderzoek nodig.

In 2017 werden ongeveer 6.800 gevallen van borstkanker opgespoord binnen het bevolkingsonderzoek, waarvan 21% een behandelbaar voorstadium van borstkanker betrof.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In 2018 hebben ruim 460.000 vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat is 57,6% van de doelgroep en is iets hoger dan in 2017. Van alle deelnemende vrouwen maakte 7% gebruik van de zelfafnameset. Het RIVM onderzoekt de redenen en barrières om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De resultaten van dat onderzoek zijn begin 2020 bekend.

Bij 9,5% van de deelneemsters is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken (hoog risico Humaan Papilloma Virus) gevonden. Van alle deelneemsters is 3% verwezen naar de gynaecoloog, dat zijn bijna 14.000 vrouwen. Bij ruim 5.000 vrouwen is een voorstadium van baarmoederhalskanker opgespoord.

Meer informatie