Een vroege diagnose van borstkanker blijft, ondanks de beschikbaarheid van effectieve aanvullende hormonale-, chemo- en antiher2neu-therapieën, van vitaal belang voor de overleving. Aldus een uitgebreide studie van S. Saadatmand en M. Tilanus-Linthorst (Erasmus MC) en R. Bretveld en S. Siesling van IKNL en Universiteit Twente op basis van gegevens van bijna 174.000 patiënten die tussen 1999 en 2012 werden gediagnosticeerd en behandeld, zo meldt IKNL.

Het onderzoek toont ook aan dat de relatieve 5-jaarsoverleving van vrouwen met borstkanker tussen 2006-2012 steeg tot 96 procent en verbeterde voor alle tumor- en lymfeklierstadia ten opzichte van 1999-2005. Voor meer informatie over het onderzoek klik hier.

Moment van diagnose is significant

De onderzoekers stellen vast dat de tumorgrootte en status van de lymfeklieren op het moment van diagnose een significante invloed hebben op de totale overleving. Het diagnosticeren van borstkanker in een vroeg stadium is dus van levensbelang. Chirurgie blijft de hoeksteen van de behandeling, mogelijk is een borstsparende behandeling het gunstigst. Maar voor co morbiditeit kon niet worden gecorrigeerd. Aanvullend hadden vooral hormonale en anti-her2neu therapie gunstig effect.

Resultaten kunnen helpen bij beleid

De onderzoeksresultaten kunnen artsen en  patiënten helpen bij klinische besluitvorming. De uitkomsten zijn ook belangrijk voor beleidsmakers van nationale programma’s en voor klinisch, wetenschappelijk onderzoek, waarbij de prognose per tumorstadium vaak als primaire uitkomstmaat wordt gehanteerd.

Meer informatie