Vraag een themabijeenkomst aan!

19 januari 2011 – Sanofi-aventis organiseert in samenwerking met medisch specialisten betrokken bij oncologische zorg, in het eigen ziekenhuis themabijeenkomsten Oncologie en Praktijk. De themabijeenkomsten bieden organisatorische en beleidsmatige informatie.

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

  • situatieschets oncologische zorg landelijk / regionaal
  • richtlijnontwikkeling
  • multidisciplinaire behandelingen: steeds vroegere chemo
  • kanker als chronische ziekte
  • multidisciplinaire samenwerking: vormgeving, innovaties, taakverdeling
  • financiële kaders: implicaties landelijk beleid (DBC/DOT, B-segment, substitutiebepaling, declaratie), onderhandelingen zorgverzekeraars
  • patiënteninformatie en keuze-informatie: taakverdeling, communicatiemiddelen, inspraak, implicaties WCZ
  • klinisch onderzoek en pijplijn

Klik hier, vul het contactformulier in en een medewerker van sanofi-aventis neemt contact op om uw aanvraag nader in te vullen.

Interview met Frederieke Hollants, uroloog in het Rijnland Ziekenhuis en Aart Sliedrecht, gezondheidszorgconsultant bij sanofi-aventis vanuit de Praktijk
“We denken meer aan elkaar” door themabijeenkomsten multidisciplinair overleggen in Rijnland Ziekenhuis

Themabijeenkomst Rijnland Ziekenhuis zorgt voor meer onderling begrip zorgprofessionals
Sanofi-aventis heeft voor de urologen, internist-urologen en oncologieverpleegkundigen van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp een themabijeenkomst georganiseerd onder leiding van Aart Sliedrecht, gezondheidszorgconsultant bij sanofi-aventis vanuit de Praktijk. Doel van deze bijeenkomst was het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis.

De themabijeenkomst begon met het inventariseren van de ervaren problemen en de vraag waar waar de urologie-afdeling naar toe wilde. Vervolgens werd concreet besproken hoe dit bereikt zou kunnen worden.

“We denken meer aan elkaar”
Volgens Frederieke Hollants, oncologieverpleegkundige in het Rijnland Ziekenhuis, heeft de bijeenkomst zijn vruchten afgeworpen. “Op dit moment is er nog geen structureel overleg, maar wel bel je sneller even om een patiënt aan te kondigen. We denken meer aan elkaar.” Daarnaast is Hollants bezig om samen met één van de internisten een zorgpad te schrijven. Ook is er overleg geweest met de Raad van Bestuur over de financiële aspecten en is er contact tussen de oncologieverpleegkundigen en een verpleegkundige van de poli urologie.

Urologie verandert
Aart Sliedrecht ziet dat urologen een ontwikkeling doormaken. Van oudsher is urologie een solistisch vak, waarbij niet vaak wordt samengewerkt met andere disciplines. Dit verandert, want Sliedrecht krijgt steeds vaker de vraag of hij een themabijeenkomst kan beleggen over multidisciplinaire samenwerking. Er vindt dan een voorgesprek plaats met de uroloog die het probleem heeft aangekaart. Op die manier wordt de precieze probleemstelling achterhaald en worden oplossingslijnen uitgezet. Ook wordt gekeken naar de slagingskans van de oplossingen.

Toekomst
In Eindhoven heeft een gesprek plaatsgevonden over de mogelijkheid om te starten met regionale multidisciplinaire overleggen. In de toekomst zouden multidisciplinaire overleggen kunnen worden uitgebreid met radiologen en pathologen, zodat het zorgproces voor de patiënt zo soepel mogelijk verloopt.

Bron: sanofi-aventis, 19 januari 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee