Zorginstituut Nederland heeft eind maart een rapport uitgebracht over de voortgang van de lopende trajecten voor de Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket (de zogenaamde VT-trajecten). Daarbij ook aandacht voor oncologische behandelingen.

Jaarlijks rapport

Zorginstituut Nederland jaarlijks een rapport uit over de voortgang van de lopende voorwaardelijke toelatingstrajecten. Dit rapport bevat de voortgangsrapportage van verslagjaar 2019.

Per 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor VT, in verband met vervanging van deze regeling door de nieuwe subsidieregeling Veelbelovende Zorg.

Oncologische zorg

Het VT-traject Behandeling van coloncarcinoom met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) is in 2019 afgerond.
De conclusie was dat bij patiënten met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte adjuvante HIPEC niet voldeed aan de stand van de wetenschap en praktijk, waardoor deze behandeling per 1 oktober 2019 niet langer onderdeel is van het basispakket.

Bij de volgende VT-trajecten is de laatste patiënt geïncludeerd in het onderzoek:

  • Dendritische cel vaccinaties bij patiënten met stadium IIIB en IIIC melanoom na complete resectie
  • Borstreconstructie na borstkanker met autologe vettransplantatie.

Het Zorginstituut zal in de aankomende jaren op basis van (inter)nationale verzamelde onderzoeksresultaten, alsmede een actuele systematische review van de internationale literatuur, een standpunt innemen over ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Het VT-trajecten voor Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten van uitgezaaid melanoom irresectabel stadium IIIC en stadium IV loopt de inclusie op schema of (iets) achter. De onderzoeksgroep verwacht binnen de resterende tijd alle benodigde patiënten te kunnen includeren.

Bij twee VT-trajecten verloopt de inclusie niet zoals gepland en is verlening van de trajecten in de toekomst noodzakelijk om alle benodigde patiënten te kunnen includeren.

  • Geïntensiveerde, alkylerende chemotherapie met stamceltransplantatie voor de behandeling van patiënten van 18 tot en met 65 jaar met BRCA1-like, stadium III borstkanker;
  • Combinatiebehandeling van cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie bij patiënten met zowel maagcarcinoom als synchrone buikvliesmetastasen of tumorpositief buikvocht.

Het Zorginstituut adviseert de minister om in 2020 de ontwikkelingen af te wachten alvorens een definitief besluit te nemen over deze twee VT-trajecten.

Gevolgen coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zijn niet meegenomen in het rapport. ZINL houdt de effecten hiervan op de voortgang van de VT-trajecten nauw in de gaten.

Meer informatie