Op de site van het Zorginstituut Nederland staat een overzicht van voorwaardelijk toegelaten zorg, waaronder oncologische zorg. Dit overzicht wordt telkens geactualiseerd.

Voorwaardelijk toegelaten zorg

De minister van VWS kan zorg die nog niet bewezen effectief is tijdelijk toelaten tot het basispakket. De minister stelt daaraan de voorwaarde dat in de periode van de tijdelijke toelating de onderzoekers gegevens verzamelen over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de zorg. In de laatste zes maanden van de periode van tijdelijke toelating gebruikt het Zorginstituut die gegevens om vast te stellen of de betreffende zorg definitief onderdeel is van het basispakket.

Actuele toelatingen

Op dit moment zijn verschillende zorgvormen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Op oncologisch gebied gaat het onder meer om de volgende voorwaardelijke toelatingen:

Vergoeding voorwaardelijke toegelaten zorg

Wie voorwaardelijk toegelaten zorg uit het basispakket vergoed wil krijgen, moet deelnemen aan het hoofdonderzoek. In het hoofdonderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de betreffende zorg.

Soms is het ook mogelijk om deze zorg vergoed te krijgen wanneer de verzekerde niet meedoet aan het hoofdonderzoek. Hij moet dan meedoen aan een aanvullend nevenonderzoek. Een verzekerde kan aan het aanvullend nevenonderzoek meedoen wanneer hij:

  • Niet kan deelnemen aan het hoofdonderzoek, omdat dat ‘vol’ zit.
  • Heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek maar daarbij niet de voorwaardelijk toegelaten zorg gekregen omdat hij in de controlegroep zat en dus niet de voorwaardelijk toegelaten zorg ontving.
  • Niet kan meedoen aan het hoofdonderzoek om een niet-zorginhoudelijke reden.

Procedure voorwaardelijke toelating

Meer informatie over de procedure en het indienen van een dossier voor voorwaardelijk toegelaten zorg staat op de pagina Beoordeling voor voorwaardelijke toelating van zorg.

Meer informatie