Op 25 september jl. stuurde minister Schippers de jaarlijkse voortgangsrapportage van de financiële arrangementen voor geneesmiddelen aan de Tweede Kamer.

Enkele jaren geleden startte de minister van VWS met het afsluiten van deze financiële arrangementen. Dat houdt in dat de minister eerst onderhandelt met de farmaceutische industrie over de prijs van nieuwe, kostbare geneesmiddelen, voordat zij een besluit neemt over opname van dit middel in het basispakket.

Opname basispakket

Sinds de start van de financiële arrangementen is het gelukt om 24 dure geneesmiddelen na onderhandelingen alsnog tegen aanvaardbare kosten in het basispakket op te nemen of in het basispakket te houden, meldt minister Schippers aan de Tweede Kamer. Bij één geneesmiddel hebben de onderhandelingen (nog) niet geresulteerd in een positief vergoedingsbesluit. Onderhandelingen zijn dus geen garantie voor opname in het basispakket.

De lopende financiële arrangementen hebben in 2015 en 2016 gezamenlijk geleid tot een uitgavenverlaging van €159,6 miljoen.

Uitgaven en uitgavenverlagingen in 2015

In 2015 waren zestien financiële arrangementen actief: twaalf voor extramurale geneesmiddelen en vier voor intramurale geneesmiddelen. Het totaal aan uitgaven aan deze geneesmiddelen zonder financiële arrangementen (intra- en extramuraal) in 2015 zou 260,6 miljoen euro bedragen. Als resultaat van de arrangementen bedragen de werkelijke uitgaven in dat jaar 198 miljoen euro. De totale uitgavenverlaging over 2015 bedraagt derhalve 62,6 miljoen euro. Daarvan is een bedrag van 16,9 miljoen euro gerealiseerd via een (openbare) lijstprijsverlaging, het resterende bedrag berust op vertrouwelijke afspraken. (Bron: Brief VWS aan de Tweede Kamer, 25 september 2017)

Uitgaven en uitgavenverlagingen in 2016

In 2016 waren er in totaal negentien financiële arrangementen actief: veertien voor extramurale geneesmiddelen en vijf voor intramurale geneesmiddelen. Het totaal aan uitgaven aan deze geneesmiddelen zonder financiële arrangementen (intra- en extramuraal) in 2016 zou 365 miljoen euro bedragen. Door de arrangementen bedragen de werkelijke uitgaven in dat jaar naar schatting 268 miljoen euro. Het totaal aan uitgavenverlagingen over 2016 bedraagt derhalve in totaal 97 miljoen euro. Daarvan wordt een verlaging van 25 miljoen euro gerealiseerd op intramurale geneesmiddelen.

Geneesmiddelenvisie

In haar geneesmiddelenvisie heeft minister Schippers uiteengezet dat zij beoogt om waardevolle innovatieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten toegankelijk te maken en houden voor de patiënt. Financiële arrangementen dragen daaraan dus bij, concludeert de minister in haar schrijven aan de Tweede Kamer.

Meer informatie