Voortgang DOT

4 april 2011 – Op 1 maart zijn alle tabellen en kostendelen die nodig zijn voor het simuleren met DOT uitgeleverd door DBC-Onderhoud. Tevens is de productstructuur opgeleverd aan de NZa voor de formele beoordeling van DOT als productstructuur voor de medisch specialistische zorg 2012. De vervolgplanning voor DOT blijft onverkort gelden, met één uitzondering: naar verwachting zullen in september de definitieve honorariumtarieven worden opgeleverd. De rest van de planning blijft gelijk:

 • Uiterlijk 15 april: de NZa neemt een principebesluit over de productstructuur DOT.
 • 15 april: DBC-O vult de grouper met de concepttabellen RS08 voor het schaduwdraaien.
 • 15 mei: DBC-Onderhoud levert nieuwe concept kostentarieven aan de NZa ter beoordeling.
 • 15 mei: DBC-Onderhoud levert nieuwe concept kostentarieven aan het veld tbv simuleren.
 • Uiterlijk 1 juli: de NZa stelt de productstructuur en kostendelen van de tarieven definitief vast.
 • 1 juli: de NZa levert de regelgeving DOT uit welke per 1 januari 2012 zal gaan gelden.
 • 1 juli: DBC-O levert het definitieve pakket RS08 uit aan het veld. De ingangsdatum van de tabellen is 1 januari 2012.
 • 1 juli: DBC-O vult de grouper met de tabellen RS08 voor het schaduwdraaien.
 • September 2011: de NZa stelt de nieuwe honorariumtarieven vast

Voor meer informatie over het DOT-honorariatraject zie de website van de NZa.

De wijzigingen in de bekostiging zullen binnenkort op een publieksvriendelijke wijze worden toegelicht op een nieuwe website www.belonennaarprestaties.nl (de website www.werkenmetdot.nl is opgegaan in deze website). 

Voortgang implementatie DOT

Veel ziekenhuizen geven aan dat er nog flink wat werk moet worden verzet om DOT per 2012 te kunnen invoeren. Om de verantwoordelijke medewerkers in ziekenhuizen te ondersteunen organiseren de NVZ en DBC-Onderhoud regelmatig bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bieden de gelegenheid om vragen te stellen en kennis te delen.

Voortgang simuleren fase 2

De macro-effecten van de invoering van DOT worden momenteel door verschillende partijen ingeschat. De NZa en DBC-Onderhoud voeren gezamenlijk impactanalyses uit welke leidend zijn bij de formele beoordeling door de NZa in mei en juni. De eigen analyses van ZN, NVZ, NFU en ZKN kunnen dienen als aanvulling en het beeld completeren. Partijen zijn momenteel in gesprek over het onderling delen van hun aanpak en bevindingen en proberen de macro effecten gezamenlijk zo goed mogelijk in te schatten.

Ketentest

Het is van groot belang dat DOT per 1 januari 2012 technisch goed werkt. Er loopt daarom een aantal testtrajecten:

 • DBC-O coördineert testactiviteiten in het verkeer tussen zorgaanbieder en grouper;
 • Vektis coördineert testactiviteiten in het declaratieverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar;
 • DIS coördineert testactiviteiten met betrekking tot informatie-uitwisseling met het DIS.

Op dit moment wordt bezien om naast deze deeltrajecten ook een overkoepelende ‘end-to-end ketentest’ uit te voeren. Zo’n ‘end-to-end ketentest’ bestrijkt de informatiestromen tussen zorgaanbieder, grouper, zorgverzekeraar (inclusief eventuele tussenstations zoals VECOZO) en mogelijk ook het DIS. Een plan van aanpak wordt momenteel uitgewerkt door de projectleider DOT.

Bron: Werkenmetdot, 4 april 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee